Skip to main content
Avtals- och produktvillkor för företagskunder

Avtals- och produktvillkor för företagskunder

PAKETTJÄNSTER OCH EXPRESSFRAKT – Avtalsprislista 1.1.2020Se nya prislistan

Allmänna avtalsvillkor

Arkiv

Postens Allmänna avtalsvillkor för företagskunder, Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och Prislista för avtalstjänster som var giltiga 2017/07/01 och som trädde i kraft senare.

Allmänna avtalsvillkor för företagskunder 2016-01-01

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2017-07-01

Prislistor för avtalstjänster 2017-06-01

Prislistor för avtalstjänster, zip-paket 2018-01-01

Brev, direktmarknadsförings- och tidningstjänster - Avtalsprislista 2018-06-01

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2018-06-01

Pakettjänster och Expressfrakt - Avtalsprislista 2018-12-01

Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster - Avtalsprislista 2019-01-01

Övriga tjänster och avgifter - Avtalsprislista 2019-01-01

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2019-01-01

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2019-09-01

Pakettjänster och Expressfrakt - Avtalsprislista 2019-10-01