Skip to main content
Avtals- och produktvillkor för företagskunder
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Avtals- och produktvillkor för företagskunder

Produktvillkoren för brevtjänster för avtalskunder förnyas 1.8.2020. Bland annat servicelöften för Priority- och Economy-brev samt Kunddirekt har preciserats. Ändringarna påverkar inte tjänsternas priser.Se villkoren

Allmänna avtalsvillkor