Tillgänglighets­utlåtanden för Postis digitala konsument­tjänster

Denna sida innehåller tillgänglighetsutlåtanden för Postis digitala tjänster. Innan de specifika utlåtandena hittar du information om hur Posti arbetar med tillgänglighet, våra juridiska skyldigheter, vår process för återkoppling vad gäller tillgänglighet, vår kontaktinformation i tillgänglighetsfrågor och kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten. Vår metod för kvalitetssäkring av tillgänglighet tas också upp.

Lista över inkluderade tillgänglighetsutlåtanden

Du hittar tillgänglighetsutlåtanden för följande tjänster, vilka identifieras med respektive webbadress eller applikationsplattform:

 1. Posti.fi webbplats

 2. OmaPosti webbplats och mobilappar

 3. OmaPosti kioskenhet

 4. My.posti.fi

 5. Asiakastiedot.posti.fi

 6. Verkkoposti.com

 7. Verkkokauppa.posti.fi

 8. Webbtjänsten Flyttanmälan

Postis digitala tjänster omfattar i allmänhet många tjänster som är avsedda för företagsanvändare. Dessa har ännu inte några egna utlåtanden, av den orsak som anges i det nedanstående avsnittet Våra juridiska skyldigheter.

Om tillgänglighet hos Posti

Posti Plc strävar efter att säkerställa den digitala tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kundupplevelsen och uppfylla tillämpliga tillgänglighetsstandarder i våra tjänster.

Åtgärder för att stödja tillgänglighet

Posti vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgänglighet:

 1. Tillgänglighet är en del av vår verksamhetsfilosofi.

 2. Tillgänglighet är en del av vår interna praxis.

 3. Vår organisation har tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.

 4. Vår organisation har specificerade kvalitetssäkringsmetoder för tillgänglighet.

 5. Vi strävar efter att inkludera olika typer av människor i våra testgrupper.

De standarder som vi strävar efter att uppfylla

Vårt mål är att uppfylla de centrala tekniska standarderna enligt gällande lagstiftning (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306). Dessa inkluderar

 • Standarden EN 301 549 för mobilappar, kioskenheter samt övergripande för nättjänster

 • Rekommendationen WCAG 2.1, nivå AA specifikt för nättjänster

Våra juridiska skyldigheter

Till Postis samhällsomfattande tjänster som omfattas av tillgänglighetsreglerna hör inrikes och utrikes brevtjänster betalda med frimärke samt tjänsten för kontant betalda paketförsändelser som skickas utomlands från Fastlandsfinland. Därtill strävar vi efter att erbjuda konsumenterna tillgängliga inrikes paketförsändelser, men de avtalstjänster som erbjuds för företagskunder omfattas inte av bastjänstskyldigheten eller lagstiftningen kring tillgänglighet.

Behöver du hjälp med digitala tjänster?

Om du upplever att problem med tillgängligheten hindrar dig från att använda Postis digitala tjänster kan du ringa oss på 0100 5577 (Lna/msa) .

Ge oss återkoppling om tillgänglighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten när du använder Postis digitala tjänster ska du alltid informera oss först. Vi är tacksamma för återkoppling om tillgängligheten för Postis webbplatser och mobilappar. Du kan kontakta oss via brev till adressen Postintaival 7 A, FI-00230 Helsingfors, Finland, eller per e-post till saavutettavuus@posti.com. Vi strävar efter att svara inom 7 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte har fått svar inom två veckor kan du skicka ett meddelande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland har information om hur man skickar ett meddelande.

Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
, Enheten för tillgänglighetstillsyn
.

Hur vi arbetar för att förbättra tillgängligheten

Posti lyssnar på återkoppling från sina kunder och använder följande metoder för att bedöma tillgängligheten för digitala tjänster:

 • Självbedömning,

 • rapporteringsverktyget för tillgänglighet Siteimprove samt

 • externa tillgänglighetsspecialister.

Resultaten från bedömningarna används vid vår serviceutveckling för att förbättra tillgängligheten.

De senaste granskningarna av Postis tjänster utförda av externa specialister genomfördes under senare hälften av år 2020. Vid tidpunkten för publiceringen av detta utlåtande är vi fortfarande i färd med att åtgärda problem som upptäckes vid granskningarna.

Tekniska krav för bästa användarupplevelse

Tillgängligheten för Postis webbplatser bygger på funktionaliteten hos följande tekniker:

 • HTML,

 • WAI-ARIA,

 • Javascript,

 • CSS

Postis webbplatser har utformats för att ge bästa användarupplevelse med de fyra senaste stabila versionerna av följande webbläsare:

 • Chrome, (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android),

 • Firefox, (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android),

 • Safari, (MacOS, iOS),

 • Edge (Windows).

Vi strävar efter att specifikt stödja följande skärmläsarprogram:

 • VoiceOver (MacOS, iOS),

 • TalkBack (Android),

 • Microsoft Narrator (Windows)

Posti.fi tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 10.1.2022.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tjänster som finns på https://www.posti.fi.

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

För närvarande delvis kompatibel: vissa delar av innehållet uppfyller inte kraven på tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

Nedan finns en lista över kända tillgänglighetsproblem som användare fortfarande kan hitta på webbplatsen och hur vi planerar att åtgärda dem.

Använd kontaktinformationen i början av denna sida för att meddela oss om du upptäcker ett problem som inte finns med i listan.

Om du behöver hjälp med våra tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst per telefon.

Köp av försändelser och frimärken online

Köp av försändelser, frimärken och andra posttjänster medför vissa tillgänglighetsproblem. Vi arbetar för närvarande med att förbättra detta och förväntar oss att kända problem ska vara åtgärdade i början av 2022.

Spårning av försändelser

Paketspårningsfunktioner har vissa kända tillgänglighetsproblem som påverkar tangentbordsanvändare och kan förvirra användare av skärmläsare. Vi är på väg att åtgärda dessa problem i början av 2022.

Blanketter för att av olika skäl kontakta Posti

På Posti.fi finns ett flertal blanketter som gör det möjligt för kunder att beställa tjänster, lämna klagomål gällande paket, föreslå idéer till frimärken, säga upp prenumerationer och så vidare. Vissa av dessa blanketter medför problem för kunder som använder sig av hjälpteknik.

Vi arbetar för närvarande med att förbättra våra blanketters tillgänglighet. Vi förnyar vissa blanketter helt och förbättrar andra. Vi förväntar oss att detta ska vara åtgärdat under 2022.

PDF-filer

Denna webbplats tillhandahåller vissa PDF-filer som innehåller information om inhemska brev och internationella paket. Dessa filer är inte helt tillgängliga och kan utgöra problem för användare av skärmläsare. Vi strävar efter att göra alla PDF-filer som publicerats sedan 23.9.2018 tillgängliga under 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt

Inte inom ramen för lagstiftningen

Det finns flera avdelningar och tjänster under Posti.fi som faller utanför vår skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Till exempel är tjänster avsedda för avtalsmässiga företagskunder undantagna och för närvarande omfattas de inte av liknande tillgänglighetsåtgärder som konsumenttjänsterna hos Posti.

OmaPosti tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 31.12.2020

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tre specifika tjänster:

 • nättjänsten som finns på https://oma.posti.fi

 • mobilappen OmaPosti för iOS

 • mobilappen OmaPosti för Android

Apparna distribueras via App Store respektive Play Store (utlåtandet gäller endast version 5 och senare)

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

För närvarande delvis kompatibel: vissa delar följer inte standarden för tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

Användare kan stöta på vissa problem. Nedan finns en lista över kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i listan.

Observera det undantag för mobilappar som vi för närvarande har och som beskrivs i nästa underavsnitt. Var vänlig se till att du använder den senaste versionen av mobilappen om du rapporterar problem.

Posti uppdaterar Android-appen 2021 och kommer att erbjuda förbättrad tillgänglighet med denna version. Den nya appen identifieras som version nummer 5 eller senare. Användare av Apple-enheter bör också se till att deras app uppdateras till version 5 eller senare för att få bästa möjliga tillgänglighet.

Navigering i tjänsten

Tjänsten har problem med att stödja tangentbords- och skärmläsaråtkomst. Användaren kan fastna i en vy eller ha svårt att nå visst innehåll. Du kan uppleva problem med åtkomsten till information om leverans, faktura eller brev. Navigeringen kan kräva en betydande mängd tangentbordsinmatningar.

Mottagning av försändelse

Tangentbordsanvändare kan uppleva svårigheter med åtkomsten till alternativ för mottagning av försändelser, som att välja utdelningsperiod.

Användning av digitala brev

Se avsnittet om oskäligt betungande anpassning nedan gällande PDF-bilagor och deras förhandsgranskningar.

Innehåll som inte är tillgängligt

Inte inom ramen för lagstiftningen

OmaPostis mobilappar kommer att omfattas av tillgänglighetskraven från och med den 23 juni 2021. Vi arbetar ständigt för att se till att deras tillgänglighet vid denna tidpunkt kommer att leva upp till standarderna.

Oskäligt betungande anpassning

OmaPosti innehåller tredjepartsinnehåll i form av digitala brev och deras förhandsgranskningar. Posti rekommenderar att dessa brev ska tillhandahållas i ett tillgängligt format, men det finns för närvarande ingen teknisk lösning för att genomdriva efterlevnad. Därför kan användare få brev i PDF-format som inte är tillgängliga och av både tekniska och juridiska skäl anser Posti att vi som mellanhand inte kan garantera innehållets tillgänglighet.

OmaPosti kioskenhet tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 31.12.2020 Detta tillgänglighetsutlåtande gäller den fristående kioskenheten OmaPosti. OmaPostis kioskenheter är fasta enheter installerade på offentliga platser avsedda för att skicka brev och paket samt att hantera returer. De ska inte förväxlas med de paketautomater som används för att samla in och skicka paket (inrikes pakettjänster omfattas inte av Postis samhällsomfattande tjänster).

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

Delvis kompatibel. Enheten har vissa allvarliga brister gällande tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

Nedan finns en lista över kända framträdande tillgänglighetsproblem. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i listan.

Gränssnittskontroller utom räckhåll för rullstolsbundna användare

Användning av enheten från en rullstol kan begränsa användarnas förmåga att byta språk i enheten eller att aktivera kundvideochatt. Videochatten visar inte heller rullstolsanvändaren eller personer som är kortare än genomsnittet under konversationen. Vi kommer att förbättra detta under 2021.

Storleken på det fasta typsnittet är för liten

Det grafiska användargränssnittet innehåller text som kan vara svår att läsa på grund av den lilla textstorleken. Problemet kommer att åtgärdas under 2021.

Inget alternativ för grafiskt användargränssnitt

OmaPosti-kiosken stöder inte användare med ingen eller dålig synförmåga. Vi hälsar personer med nedsatt syn varmt välkomna att göra sina ärenden vid Postis serviceställen eller i vår telefonservice. Vi undersöker möjliga lösningar och kommer att därefter att uppdatera detta utlåtande under 2021.

My.posti.fi tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 31.12.2020

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsterna på adressen https://my.posti.fi. Vi ber läsaren observera att dessa tjänster är säsongsbetonade. Av denna orsak motsvarar situationen vid tidpunkten när beskrivningen skrevs inte nödvändigtvis situationen vid en senare tidpunkt, då innehållet varierar beroende på tidpunkt.

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

För närvarande delvis kompatibel: vissa delar av innehållet uppfyller inte helt standarderna för tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

Användare kan stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan finns en lista över kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i listan.

Sidan Julgubbens huvudpost

Denna sida har flera problem som har att göra med stöd för användare av skärmläsare samt saknade videobildtexter.

De nuvarande Julgubbe-sidorna kommer att läggas ned i januari 2021. Sidan kommer att återskapas och tillgängligheten förbättras under 2021 för lansering innan julen 2021.

Svårigheter med att fylla i blanketter

Blanketterna kanske inte hjälper användaren att lyckas skicka blanketten och att uppmärksamma om information som saknas.

Asiakastiedot tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 31.12.2020

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tjänster som finns på https://asiakastiedot.posti.fi.

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

För närvarande delvis kompatibel: vissa delar av innehållet uppfyller inte helt standarderna för tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

Användare kan fortfarande stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända tillgänglighetsproblem.

Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i listan och kontakta kundtjänsten per telefon om du behöver hjälp med att interagera med dina användaruppgifter.

En del texter och grafik är svårlästa

På grund av användningen av vissa färgkombinationer (gult och vitt) kan det vara svårt att läsa och tillgodogöra sig visst innehåll.

Navigationen skiljer sig från andra Posti-webbplatser

Du kanske märker att denna Postis-webbplats använder sig av en annan typ av navigering jämfört med våra andra webbplatser.

Vi bygger just nu en ny tjänst för att ersätta det nuvarande systemet. Vi förväntar oss att kunna lansera det nya systemet under första halvåret 2021.

www.verkkoposti.com tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 10.1.2022.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tjänster som finns på https://www.verkkoposti.com/e3/svenska/postnummercatalog

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

Inte kompatibel: innehåll följer inte standarden.

Kända tillgänglighetsproblem

Nedan följer en lista över kända tillgänglighetsproblem:

 1. Användare av tangentbord och skärmläsare kan uppleva svårigheter att använda postnummersökningen.

 2. Sidan använder färgkombinationer som gör det svårt att läsa.

Oskäligt betungande anpassning

Det finns inga åtgärder av tillgängligheten för denna tjänst eftersom den planeras att tas ur drift under 2022. Funktionerna kommer att byggas om på Posti.fi och då göras tillgängliga.

Verkkokauppa.posti.fi tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 25.9.2019 och uppdaterades senast 10.1.2022.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tjänster som finns på https://verkkokauppa.posti.fi.

Status för uppfyllande av normativ tillgänglighet

För närvarande delvis kompatibel: vissa delar av innehållet följer inte standarden.

Kända tillgänglighetsproblem

Det kan förekomma tillgänglighetsbrister i tjänsten. Nedan följer en lista över kända tillgänglighetsproblem. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i listan.

Vi åtgärdar vissa av de problem som finns i listan i början av år 2021, men vi förväntar oss att ha åtgärdat alla problem med en helt förnyad nätbutikupplevelse under 2022.

Om du behöver hjälp med våra tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst per telefon.

Blanketter kan vara svåra att fylla i

Användare kan uppleva ett otillräckligt stöd för att fylla i blanketter framgångsrikt.

Menyer kan uppträda förvirrande

Användare av tangentbord och skärmläsare kan bli förvirrade över hur huvudmenyn fungerar.

Navigering med skärmläsare kan vara svårt

Sidan har vissa dåligt märkta element och ologisk sortering av element som kan göra det svårt att förstå tjänsten. Det finns vissa bilder som inte har en märkning som är tillgänglig för skärmläsare. Vissa texter kan läsas upp på fel språk.

Tangentbordsnavigering har otillräckliga ledtrådar

Användare kan ha svårt att se vilket gränssnittselement som har valts varje gång.

Webbtjänsten Flyttanmälan tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skapades 10.9.2020 och uppdaterades senast 16.4.2021.

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i webbtjänsten Flyttanmälan följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Posti ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller några brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga.

Innehållets tillgänglighet

 • Allt innehåll har inte strukturerats med beskrivande rubriker och rubrikhierarkin är inte konsekvent. (WCAG 2.4.6)

 • Alla länktexter är inte beskrivande. (WCAG 2.4.4)

 • Informationen i bilderna presenteras inte som textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)

 • En del av förståelsen och behärskandet av tjänstens innehåll grundar sig på endast en sinnesförnimmelse. (WCAG 1.3.3. och 1.4.1)

Den visuella profilens tillgänglighet

 • Alla färgkombinationer har inte tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3 och 1.4.11)

 • Tangentbordsmarkören urskiljs inte visuellt. (WCAG 2.4.7)

Strukturens tillgänglighet

 • Navigationen är inte till alla delar tydlig. (WCAG 2.4.5. och 3.2.3)

 • Ordningsföljden för att läsa innehållet och tangentbordsmarkörens stegordning är inte konsekvent till alla delar. (WCAG 1.3.2 och 2.4.3)

 • Webbtjänstens blanketter är inte tydliga och tillgängliga för alla. (WCAG 2.1.4, 3.2.4., 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3)

Teknisk tillgänglighet

 • Alla webbsidor har inte ett beskrivande namn. (WCAG 2.4.2)

 • Språket på webbsidorna (och dess delar på olika språk) har inte angetts. (WCAG 3.1.1 och 3.1.2)

 • Webbplatsens semantiska struktur är inte till alla delar korrekt. (WCAG 1.3.1, 4.1.1 och 4.1.2)

 • All funktionalitet går inte att uppnå med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 och 2.1.2)

 • Tjänsten anpassar sig inte till alla delar till olika förstoringar, skärmar, skärmens orientering och textens placering. (WCAG 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10 och 1.4.12)

 • Allt verktygsinnehåll (tooltips) kan inte kontrolleras. (WCAG 1.4.13)

 • Gränssnittskomponenterna och blanketterna är inte till alla delar programmässigt begripliga. (WCAG 1.3.5., 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2 och 4.1.3)

Man strävar efter att korrigera de brister som räknats upp här under 2020-2021.

Oproportionell börda

Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom oproportionell börda enligt paragraf 8 i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas tillfälligt.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

I webbtjänsten finns videoinnehåll som inte är tillgängligt. En del av videoinnehållet saknar textning eller syntolkning. Videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 behöver enligt lagen inte göras retroaktivt tillgängligt eller avlägsnas från webbplatsen.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Webbplatsens tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en tillgänglighetsexpert från en tredje part (eller som skaffats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.