Skip to main content
Tillgänglighetsbeskrivningar
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Tillgänglighetsbeskrivningar

Tillgänglighetsbeskrivning för Posti.fi

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsterna på adressen https://www.posti.fi/.

Posti Ab strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lämpliga tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder för stödjande av tillgängligheten

Posti Ab säkerställer tillgängligheten genom följande åtgärder: Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé. Tillgänglighet hör till våra interna rutiner. Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet. Vår organisation har fastställt förfaranden för kvalitetskontroll i fråga om tillgänglighet. Man strävar efter att få med olika slags personer i testgrupper.

Läget i fråga om efterlevnad av anvisningarna

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard: WCAG 2.0, AA-nivå

Läget i fråga om efterlevnad av anvisningarna för det nuvarande innehållet

Efterlever delvis anvisningarna: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden helt.

Kända tillgänglighetsproblem

Användarna kan fortfarande uppleva vissa problem på webbplatsen. Nedan ges en beskrivning av de kända tillgänglighetsproblemen. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med webbplatsen som inte finns i listan.

Navigering med tangentbordet

Navigeringen med tabulatorn är ologisk och stöder inte förbigående av återkommande innehåll.

Bilder och ikoner

Flera bilder och ikoner saknar beskrivningar eller översättningar av beskrivningar.

Kompatibilitet med webbläsare och annan teknik

Webbplatsen är planerad för att vara kompatibel med följande webbläsare: De fyra nyaste stabila versionerna av Chrome (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android), De fyra nyaste stabila versionerna av Firefox (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android), De fyra nyaste stabila versionerna av Safari (MacOS, iOS), De fyra nyaste stabila versionerna av Edge (Windows), Internet Explorer V.11 (Windows)

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionaliteten hos följande program: Javascript, HTML, WAI-ARIA, CSS

Utvärderingsmetoder

Posti Ab utvärderar tillgängligheten på denna webbplats med följande metoder: Självutvärdering – företaget eller organisationen har utvärderat webbplatsen internt genom tester och med hjälp av verktyget Siteimprove Accessibility Report.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons gällande webbplatsens tillgänglighet. Du kan kontakta oss genom att skicka ett brev till adressen Postrutten 7 A, 00230 Helsingfors eller e-post till adressen saavutettavuus@posti.com.

Vi strävar efter att besvara respons inom 5–7 arbetsdagar.

Officiellt godkännande av denna tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning har godkänts av: Natasha Overell, Posti Ab, User Experience Designer


Tillgänglighetsbeskrivning för Oma.posti.fi

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsterna på adressen https://oma.posti.fi/

Posti Ab strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lämpliga tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder för stödjande av tillgängligheten

Posti Ab säkerställer tillgängligheten genom följande åtgärder:

Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé. Tillgänglighet hör till våra interna rutiner. Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet. Vår organisation har fastställt förfaranden för kvalitetskontroll i fråga om tillgänglighet. Man strävar efter att få med olika slags personer i testgrupper.

Läget i fråga om efterlevnad av anvisningarna

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard: WCAG 2.0, AA-nivå

Läget i fråga om efterlevnad av anvisningarna för det nuvarande innehållet

Efterlever delvis anvisningarna: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden helt.

Kända tillgänglighetsproblem

Användarna kan fortfarande uppleva vissa problem på webbplatsen. Nedan ges en beskrivning av de kända tillgänglighetsproblemen. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med webbplatsen som inte finns i listan.

Navigering med tangentbordet

Navigeringen med tabulatorn är ologisk och stöder inte förbigående av återkommande innehåll.

Rutavläsningsprogram

Webbplatsen stöder rutavläsningsprogram inkonsekvent och/eller dåligt.

Kompatibilitet med webbläsare och annan teknik

Chrome v.76 Firefox v.60 Microsoft Edge v.41 Internet Explorer v.11 iOS Safari v.10-v.12

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionaliteten hos följande program: Javascript, HTML, WAI-ARIA, CSS

Utvärderingsmetoder

Posti Ab utvärderar tillgängligheten på denna webbplats med följande metoder: Självutvärdering – företaget eller organisationen har utvärderat webbplatsen internt genom tester och med hjälp av verktyget Siteimprove Accessibility Report.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons gällande webbplatsens tillgänglighet. Du kan kontakta oss genom att skicka ett brev till adressen Postrutten 7 A, 00230 Helsingfors eller e-post till adressen saavutettavuus@posti.com.

Vi strävar efter att besvara respons inom 5–7 arbetsdagar.

Officiellt godkännande av denna tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning har godkänts av: Natasha Overell, Posti Ab, User Experience Designer