Paket från nätet

Paket

Posti levererar paket antigen till ett serviceställe eller till mottagarens adress. Posti förvarar ett paket som ska hämtas 7 dagar. Förvarningtiden är 14 dagar om en ankomstavi i papperformat skickas till addresaten. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren på dennes bekostnad.

Brev som följs upp

Posti levererar rekommenderade brev och postförskottsbrev till Postis kontor för avhämtning. Expressbrev delas ut i grundutdelningen till adressatens adress. Brevens förvaringstid är 14 dygn. Ett brev som inte avhämtas returneras till avsändaren.

Utrikes paket

Utrikes paket levereras med snabba förbindelser från Finland till adresslandet. I regel utdelas försändelserna till mottagaren, men i vissa länder levereras försändelserna till posten för uthämtning. Ej uthämtade paket antingen förstörs eller returneras till avsändaren enligt vad avsändaren väljer. Om avsändaren inte ger några anvisningar returneras försändelsen på avsändarens bekostnad.

I många länder finns olika begränsningar för hurdant innehåll man får skicka per post. Avsändaren ska ta reda på vilka förbud och importbestämmelser som gäller i adresslandet.

Hämntningstjänst

Avsändaren kan beställa en hämtningstjänst av Posti som går ut på att Posti hämtar färdigt förpackade och betalda paket inne i avsändarens lokal, intill ytterdörren. Tjänsten omfattar ett hämtningsförsök. Posti har rätt att ta ut en tilläggsavgift enligt prislistan för onödigt hämtningsförsök eller ändring av en överenskommen tidpunkt och plats för hämtning.

Postis ansvar och skadeståndsskyldighet bestäms

  • för inrikes brevförsändelser enligt postlagen

  • för internationella postförsändelser enligt Världspostföreningens fördrag

  • för varutransporttjänster (såsom paket) enligt lagen om vägbefordringsavtal

  • och enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

Närluckan

På Närluckan service kunden lämnar paketet i Postis Paketautomat for att hämtas. Ankomstavi skickas med SMS till adressaten. Posti förvarar ett paket som ska hämtas 7 dagar. Ej uthämtade paket returneras till avsändaren på dennes bekostnad. Far inte lämnas innehåll som är förbjudet at Postis Allmänna leveransvillkor.

Ett skrivfel i adressatens mobiltelefon kan korrigeras avgiftsfritt på avsändarens begäran.

Enligt bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att annullera en beställning som gjorts i nättjänsten genom att meddela Posti om det senast inom 14 dagar. Om paketet redan har skickats, returneras inte avgiften som tagits ut för tjänsten.

Det finns dock ingen ångerrätt för digitalt innehåll som levereras före utgången av ångerfristen och för vilket det har meddelats att det inte finns någon ångerrätt (t.ex. seriepaketkoder).

Leveransvillkor

Villkor för kontant- och konsumentkunder: Allmänna leveransvillkor, Brev ock utrikes pakettjänster, Postis inrikes pakettjänster finns på villkor sidan.