Skip to main content
Vanliga frågor om coronaviruset
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Vanliga frågor om coronaviruset

Coronaviruset har väckt många frågor under den senaste tiden, och epidemin har påverkat människors och varors mobilitet ute i världen. På den här sidan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som kunder ställer oss. Vänligen ta del av dem innan du ringer till vår kundtjänst, där det råder stor rusning just nu.

Svar särskilt till konsumentkunder och företagskunder hittar du längre ned.

Frågor och svar

Det cirkulerar många bluffmeddelanden i Postis namn, som är skrivna på bra finska och innehåller Postis logotyp. I ett typiskt bluffmeddelande sägs att ett paket är på väg, men inte har kunnat levereras eftersom maximivikten har överskridits. Kunden uppmanas att betala det obetalda portot. Dessa meddelanden är bedrägerier, och man ska inte klicka på några länkar i dem.

Alla paket som skickas till dig syns alltid i OmaPosti-appen, där du enkelt och tillförlitligt kan kontrollera var de är. OmaPosti är en avgiftsfri app som du kan ladda ner i appbutikerna.

Förvaringstiden för försändelser på uthämtningsställena återgår till 7 dagar. (Vi förlängde förvaringstiden tillfälligt för försändelser som lämnats efter 23.3.)

Utifrån information om servicetransaktionerna och kundrespons återinförs den normala förvaringstiden om sju (7) dagar för paket som hämtas ut på posten eller i automater och om fjorton (14) dagar för brev och utrikes paket som ska hämtas på posten. De normala förvaringstiderna gäller från och med 25.4.

OBS! Förvaringstidens längd anges på ankomstavin som skickas till postmottagaren. Den rätta uppgiften finns alltid på ankomstavin. Om du således får en ankomstavi före 25.4 och på ankomstavin meddelas en längre förvaringstid, förvarar vi försändelsen längre än normalt.

Om det till följd av den undantagssituation som coronaviruset orsakat inte är möjligt att hämta ut en försändelse inom de normala uthämtningstiderna (7 dagar och 14 dagar) som återinförts, ta kontakt med vår kundtjänst så att vi hittar en lösning på situationen. Vi har utökat personalen i vår kundtjänst på grund av coronasituationen.

Om du är förhindrad att hämta en försändelse kan du be att en annan person hämtar ut försändelsen åt dig enligt följande:

  • Om försändelsen finns i Postis paketautomat kan en annan person hämta ut försändelsen med den boxkod som du fått.

  • Om försändelsen finns i Postis eller en partners butik kan en annan person hämta ut försändelsen åt dig med den försändelsekod som du fått med ankomstavin. Personen ska också ha ett ID-bevis med fotografi eller körkort med sig.

  • Om det är fråga om ett paket med tilläggstjänsten rekommenderat, ett rekommenderat brev, en försändelse med mottagningsbevis eller en assurerad försändelse, kan en annan person hämta försändelsen endast med fullmakt och ID-bevis. Mallen för fullmakt finns här.

I postkontor med komplett service är det möjligt att förlänga förvaringstiden. Vänligen observera att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst.

För närvarande har coronavirussituationen ingen inverkan på inrikes brevförsändelser och frakt. De befordras således normalt tills vidare. Myndigheterna har inte infört några separata begränsningar för befordringen av dessa försändelser.

I logistikcentret i Vanda finns för närvarande fler paket som ska hanteras än väntat, vilket kan medföra att utdelningen av en liten del av paketen fördröjs med ett dygn. På grund av den större mängden paket än väntat är det nödvändigt i huvudstadsregionen att styra en del av paketen till andra uthämtningsställen än till det närmaste uthämtningsstället. Uppgiften syns i ankomstavin som kommer per sms. Med detta exceptionella förfarande vill vi säkerställa att paketen befordras fort och kan hämtas ut så snabbt som möjligt.

Olika länder fattar beslut om att stänga sidan gränser och flygbolag ställer in flyg. Detta orsakar dröjsmål för utrikes paket och andra postförsändelser. Däremot går landsvägstransporterna av frakt och paket över landsgränserna tills vidare normalt. När försändelser kommer från utlandet till Finland kan de behandlas och delas ut på normalt sätt.

Försändelser som beställts från Kina går delvis längs undantagsrutter och särskilt i deras transporter kan det förekomma dröjsmål. Detta beror på de begränsningar som de kinesiska myndigheterna har fastställt och på flygbolagens beslut om att ställa in flygningar till Fastlandskina och andra smittade områden.

Många flygrutter har stängts, vilket kan begränsa transporten av försändelser som postats i Finland till utlandet. Det förekommer landspecifika begränsningar i utdelningstiderna och -dagarna. Det är också bra att notera att det kan förekomma brister i försändelseuppföljningen och att den utlovade leveranstiden inte kan garanteras. I vissa fall kan försändelsen bli fördröjd eftersom den väntar på fortsatt transport. Vid leveranser till företag gäller det att kontrollera att mottagarna håller öppet och att de har beredskap att ta emot försändelserna. Mer ingående landspecifika uppgifter kan du kontrollera på vår webbplats, där du hittar aktuell information om utrikes försändelser.

På grund av undantagssituationen har mängden paket, måltider och livsmedelsförsändelser ökat dramatiskt, och därför har vi utökat vår transportkapacitet avsevärt. Transporterna av måltider och livsmedel har dock första prioritet, och därför kan det förekomma små dröjsmål i vissa pakettransporter, särskilt i de stora städerna. Alla försändelser kommer i varje fall att levereras. Du blir kontaktad och en ny leveranstid avtalas. Till följd av coronavirusepidemin har vi preciserat vårt förfarande vid hemleveranser enligt följande:

  • Avvikande från det normala överlämnas inte försändelsen i mottagarens hand, utan Postis förare ringer på dörrklockan och ställer försändelsen framför dörren. Föraren väntar på ett par meters avstånd tills kunden tar emot försändelsen.

  • Föraren ber inte heller om att få mottagarens underskrift, utan registrerar leveransen i Postis system själv.

  • Om en hemleverans har en postförskottsavgift, styrs försändelsen för uthämtning till Postis serviceställe.

  • Traditionell brevpost och dagstidningar levereras på normalt sätt.

Vi har en aktuell beredskapsplan som uppdateras fortlöpande på adressen posti.fi/korona. Meddelandet finns på svenska på adressen posti.fi/coronaviruset och på engelska posti.fi/corona.

Öppettiderna för Postis egna butiker hittar du här .

Vissa partner som tillhandahåller Postis tjänster kan ha avvikande öppettider och därför rekommenderar vi att du kontrollerar uppgifterna på den aktuella partnerns webbplats. En del automater finns i lokaler som är helt stängda. Sådana är till exempel automater i lokalerna på olika universitet.

På den här sidan ser du aktuell information om stängda verksamhetsställen. Vi dirigerar naturligtvis inga paket till dessa verksamhetsställen under stängningen.

Svar till konsumentkunder

På grund av undantagssituationen har mängden paket, måltider och livsmedelsförsändelser ökat dramatiskt, och därför har vi utökat vår transportkapacitet avsevärt. Transporterna av måltider och livsmedel har dock första prioritet, och därför kan det förekomma små dröjsmål i vissa pakettransporter, särskilt i de stora städerna. Alla försändelser kommer i varje fall att levereras. Utdelningen görs senast på den följande vardagen, mån–fre kl 9–16.

På grund av paketmängden, som är betydligt större än väntat, och till följd av den förlängda förvaringstiden är det nödvändigt att styra en del av paketen till annat håll än till det närmaste uthämtningsstället. Uppgiften syns i ankomstavin som kommer per sms. Vi önskar att mottagarna hämtar ut sina försändelser på det uthämtningsställe som vi meddelat. Vi kan tyvärr inte flytta försändelsen till ett annat uthämtningsställe. På det här sättet säkerställer vi att paketen befordras fort och kan hämtas ut så snabbt som möjligt.

Allt arbete utförs i enlighet med anvisningarna på så sätt att våra medarbetare inte sprider viruset eller blir smittade av det. Enligt THL bidrar ytor inte till virusets spridning i betydande mån. Risken för smitta genom ytor är väsentlig främst på sjukhus där det finns många sjuka patienter och personer med symtom. När du hämtar ut försändelser från en automat eller på ett serviceställe är det bra att hålla ett säkert avstånd från andra människor och att allmänt sköta om god handhygien. Vi rekommenderar inte att personer som tillhör en riskgrupp kommer till automaterna, inte heller att de vistas på publika ställen.

För närvarande iakttar vi normala förfaranden. Om försändelsen finns i Postens paketautomat kan du be att en annan person hämtar försändelsen åt dig. Då ska du ge den andra personen den boxkod som du fått i ankomstavin.

Om försändelsen finns i Postis eller en partners butik kan en annan person hämta ut försändelsen åt dig med den förändelsekod som finns på ankomstavin. Personen ska ha sitt eget identitetskort med foto eller körkort med sig.

En annan person kan hämta ut ett rekommenderat brev, brev med mottagningsbevis och assurerat brev åt en annan person endast med fullmakt och identitetskort. Mallen för fullmakt finns här.

Postis personal kvitterar försändelsen åt kunden. Identiteten hos den som hämtar ut en försändelse kontrolleras. Personalen gör kvitteringen i formen ”Posti + säljarens förnamn och efternamn”. Personalen kvitterar också mottagningsbevis på samma sätt.

Nej, det behöver du inte göra. Försändelsens hyllposition står på din ankomstavi. Berätta hyllpositionen till säljaren, så att han eller hon hittar försändelsen i apparaten. Du kan hålla identitetskortet eller körkortet i din egen hand på så sätt att säljaren kan avläsa streckkoden från den. Streckkoden behövs för uthämtning av försändelser som ska kvitteras.

Vi försöker genomföra alla tjänster i enlighet med tjänstelöftena under pandemin. Tyvärr kan pandemin ge upphov till force majeure-situationer på grund av vilka dröjsmål inte ersätts.

Handspritprodukter är i allmänhet alkoholbaserade. Alkohol är en brännbar vätska som vid transport klassificeras som farligt ämne. Av denna orsak är det inte tillåtet att skicka handsprit i normala paket.

Om du företräder ett företag som har avtal med Posti, kan du skicka handsprit via Posti som Expresspaket, Hempaket, Expressfrakt och frakt. Som tilläggstjänst ska du välja antingen LQ (små mängder farligt ämne, innerförpackning högst 500 ml) eller TFÄ (större mängder farligt ämne) beroende på hur mycket handsprit du vill skicka i ett paket.

Om du inte är avtalskund hos Posti ännu, kan du kontakta vår kundservice i avtalsärenden.

Största delen av våra verksamhetsställen håller öppet på normalt sätt och du hittar verksamhetsställena och deras normala öppettider på den här sidan.

Om ett verksamhetsställe finns i en partners lokaler som har avvikande öppettider, har vi inte alltid aktuell information om öppettiderna. I sådana fall rekommenderar vi att du kontrollerar öppettiderna på webbplatsen för partnern i fråga.

Svar till företagskunder

Hempaket är för närvarande ett efterfrågat alternativ, och vår kapacitet räcker till för alla leveranser. Vi kan också öka kapaciteten för hemleveranser till och med snabbt, om det skulle behövas. Vi har redan förberett oss på detta genom att reservera mer transportfordon och personal.

Enligt THL bidrar ytor enligt aktuell information inte till virusets spridning i betydande mån. Därför är även våra automater, som har långa öppettider, tillgängliga för personer som inte är förhindrade att röra sig.

Vi kommer att förbereda oss på de ökande behoven inom distribution av livsmedel från webbutiker och försöker i den mån det är möjligt tillhandahålla skräddarsydda transport- och insamlingstjänster för aktörer inom detaljhandeln.

Vi strävar överallt i vår verksamhet efter att omsorgsfullt förbereda oss och att förhindra att viruset sprids. Därför levererar vi tills vidare inte till mottagare sådana försändelser som normalt ska betalas vid utlämningen och vilka därför skulle förutsätta användning av betalterminal. Avtalskunders beställningar som debiteras på faktura kan registreras (med undantag av postförskottsförsändelser).

F.o.m. 8.6. hemutdelningen och installationstjänsterna har för närvarande begränsats i de tre hemutdelningsområdena (huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo). Information om de postnummerområden där hemutdelningen och installationstjänsterna är tillgängliga finns här. De anställda som går in i kunders hem har fått anvisningar om att arbeta ansvarsfull och professionellt samt följa säkerhetsanvisningar: • Använda mun- och nässkydd samt handskar • Använda handdesinfektionsmedel innan de går in i en lägenhet och efter att de gått ut • Iaktta ett säkerhetsavstånd på två meter • För installationstjänsternas del utföra uppdrag på högst 15 minuter. I övriga delar av landet bär våra förare inte in försändelser i bostäder och erbjuder inte installationstjänster under undantagstillståndet. På detta sätt minskar vi risken för smitta för alla parter. Vi ringer kunden på förhand för att komma överens om leveransen, och i anslutning till detta underrättas kunden om att vi ställer beställningen utanför dörren till kundens bostad, men att vi inte bär in den i bostaden. Vi strävar efter att utföra tidigare överenskomna leveranser och installationer i enlighet med överenskommelsen, under beaktande av de gällande säkerhetsföreskrifterna.

Ja, du kan beställa ett tidsbestämt avbrott i den avgiftsbelagda avhämtnings- och utdelningsservicen här.

Avvikande från det normala överlämnas inte försändelsen i mottagarens hand, utan Postis förare ringer på dörrklockan och ställer försändelsen framför dörren. Föraren väntar på ett par meters avstånd tills kunden tar emot försändelsen. Föraren ber inte heller om att få mottagarens underskrift, utan registrerar leveransen i Postis system själv.

Om en hemleverans har en postförskottsavgift, styrs försändelsen för uthämtning till Postis serviceställe.

Traditionell brevpost och dagstidningar levereras på normalt sätt.

Postis Hemtjänster iakttar myndigheternas, social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar i sina instruktioner. Den viktigaste instruktionen inom hemvård och personlig assistans är att sköta om handhygienen. I hemvården används skyddshandskar på samma sätt som i normala situationer. I specifika fall är det också möjligt att använda skyddsmask. Skötare och assistenter stannar hemma om de känner sig sjuka.

Posti har gått igenom situationen med kommunerna och kartlagt de kunder vilka besök måste tryggas under alla omständigheter. I Postis hemtjänster arbetar sjukskötare, närvårdare och vårdbiträden som genom sina yrken har hög beredskap att handla i krissituationer. Kundernas tillstånd observeras, och i sjukdomsfall handlar personalen i enlighet med kommunens anvisningar.

Postis allmänna instruktioner styr beredskapen också inom Hemtjänsten. Dessutom iakttas social- och hälsovårdsministeriets särskilda anvisningar för branschen.

Om försändelsen inte kan utlämnas, returneras den först till Postens terminal eller till ett uthämtningsställe, beroende på försändelsen. Om försändelsen inte kan levereras inom den aktuella tjänstens leveranstid, returneras försändelsen till avsändaren.

Du kan hämta paketet med ankomstavin och försändelsekoden. Den som hämtar en försändelse ska alltid bevisa sin identitet. Utlämning av värdepostförsändelser på företagets namn (Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) kräver en fullmakt som företaget utfärdat. Den som kommer för att hämta en försändelse ska ha en utredning över rätten att företräda adressatföretaget. I fråga om företag bevisas firmateckningsrätt med ett högst tre månader gammalt handelsregisterutdrag.

Den som har rätt att teckna företagets/samfundets firma kan befullmäktiga en annan person att ta emot post. Befullmäktigandet kan ges försändelsespecifikt med en engångsfullmakt eller tidsbestämt som en fullmakt som gäller alla försändelser.

Mer information om användningen av fullmakt hittar du här.

Anvisningar och länkar för företagets adressändring finns behändigt på nätet.

Det är inte möjligt att skicka frakt med tilläggstjänster såsom efterkrav eller postförskott under undantagssituationen eftersom vi inte kan lämna ut försändelser till mottagarna tryggt utan användning av betalterminal. Om Posti får en fraktförsändelse med tilläggstjänsten efterkrav för transport, returneras försändelsen till avsändaren. Detsamma gäller Express Frakt-försändelser mot postförskott.

Tills vidare har vår frakttrafik fortsatt på samma sätt som förut. Situationen förändras dock mycket snabbt i Finland i takt med att coronaepidemin sprids. Vi förbereder oss på att försändelsemängderna minskar, men också på att sjukledigheterna ökar. Enligt våra kundkartläggningar kan frakttransporterna minska men flera tiotals procent, när veckorna går.

Finlands regering har gett hela transportbranschen till uppgift att trygga de transporter som är kritiska för försörjningsberedskapen i Finland. När fraktmängderna minskar blir vi tvungna att planera om rutter och tidtabeller särskilt i glesbygder där volymerna är små. Det kan bli nödvändigt att lägga ned en del rutter helt tills vidare. Det kan också ske ändringar i hämtnings- och utdelningsrutterna. Du får mer information av kontaktpersonen i ditt område.

Det är ytterst viktigt för oss att även våra fraktkunder iakttar THL:s allmänna säkerhetsföreskrifter och Postis övriga säkerhetsföreskrifter.

Vi påminner också om att våra förare tills vidare inte tar mottagarens eller avsändarens kvittering i mobilapparater och på fraktsedlar. Föraren gör kvitteringen. Vi strävar även efter att undvika annan kundkontakt vid utlämning av försändelser.

Vi ber att våra sändande fraktkunder säkerställer att försändelsen kan levereras till mottagaren enligt normalt förfarande. Om försändelsen inte kan levereras ända fram på grund av undantagssituationen, blir vi tvungna att returnera försändelsen till avsändaren. Vi strävar dock alltid efter att kontakta mottagaren och avtala om leveransen. Det är inte möjligt att lagra försändelser i våra terminaler på grund av skaderisken och för att lokalerna blir fullsatta.

Vi leder fraktverksamheten aktivt efter situationen och reagerar snabbt på förändringar i läget. Kunderna får information om den dagliga verksamheten inom frakttjänsterna direkt från vår kundtjänst. Vi har ett aktuellt meddelande och en beredskapsplan som uppdateras fortlöpande på Postis webbplats. Du hittar alltid de senaste nyheterna på adressen posti.fi/coronaviruset. I början av meddelandet finns de senaste uppdateringar och i slutet andra viktiga länkar som anknyter till ämnet, tillsammans med svar på vanliga frågor.