Frakt med lastpall

Med korrekt transportemballage kommer försändelserna oskadda fram. Varan som ska transporteras ska förpackas så att den tål de påfrestningar som förekommer under hanteringen i terminalen och transporten.

Lastpall som transportunderlag

Flyttning av lastpall

Se till att pallen kan flyttas med truck. Pallen ska vara minst 12 cm hög.

Försändelsens storlek

Se till att försändelsen står på en transportpall som är tillräckligt stor och klarar av försändelsens vikt. Försändelser med utskjutande partier över pallkanterna ska skyddas omsorgsfullt. Om försändelsen skjuter ut över pallkanten tillämpas andra prissättningsgrunder.

Kontrollera transportpallens tyngdpunkt Transportpallen ska tåla flyttning med truck. Lasten får inte röra på sig eller lossnar från sitt underlag under transporten.

Lastning ovanpå

Om det är förbjudet att lasta andra föremål ovanpå försändelsen ska detta märkas tydligt med exempelvis klistermärke och tejp. Om det är tillåtet att lasta andra föremål ovanpå försändelsen, kontrollera att emballaget tål detta. Se till att försändelsen surras fast med band, kilar och plast, så att den inte kan röra på sig eller lossnar från sitt underlag under transporten.

Sändning av vätskor

Skicka förpackningar med vätska som läcker lätt som försändelser som kräver specialhantering. Använd en tät behållare eller flaska. Förpacka behållare med stora öppningar, till exempel bärhinkar, i plastpåsar. Tejpa fast påsen eller bind ihop den så att den blir vattentät. Placera behållare som innehåller vätska i en hållbar låda och kila fast dem. Använd fuktabsorberande fyllnadsmaterial som fångar upp eventuellt vätskeläckage om förpackningen eller flaskan går sönder.