Sändning av Expressfrakt

Med korrekt transportemballage kommer försändelserna oskadda fram. Enligt de allmänna transportvillkoren är avsändaren ansvarig för att försändelsen förpackas rätt. Försändelsen får inte orsaka person- eller egendomsskada.

Instruktioner

Expressfrakt lämpar sig för stora paket.

Lastbäraren måste kunna hanteras med bl.a. pumpkärra och dess tyngdpunkt får inte utgöra ett hinder för en trygg hantering.

Rullpallsförsändelser, FIN och möbelpallar kan endast sändas inom Finland.

Om försändelsen går över pallens sidor debiteras enhetspriset för försändelsen multiplicerat med 1,5.

Vid hemleverans (Kväll 21) förutsätts att platsen kan nås obehindrat. Adressaten svarar för att golven skyddas tillräckligt. Maximivikten för ett enskilt kolli i lastbäraren kan vara högst 85 kg för att den ska levereras ända fram till lägenheten. Kollin som väger över 85 kg lossas på en av adressaten anvisad plats intill Postis fordon

Vikt- och måttabeller för Express-frakt

RullpallLastpallEUR-lastpallFIN-lastpallMöblerlastpall*
Vikt max.250 kg500 kg1200 kg1200 kg1200 kg
Dimensioner: längd x bredd81 x 63 cm80 x 60 cm120 x 80 cm120 x 100 cm200 x 80 cm
Höjd210 cm210 cm240 cm240 cm240 cm

** Möbelpall är möjlig till tjänsten Posti Expressfrakt Kväll 21 endast inom Finland.