Adresskort och fraktsedel

Posti SmartShip fungerar som utskrifts- och beställningskanal för transportdokument. I tjänsten hittar du inte bara frakten, utan även Postis övriga transporttjänster.

Anvisningar för ifyllnad av fraktsedel

Om du vill fylla i fraktsedeln själv, gör det omsorgsfullt. Då garanterar du korrekt leverans och fakturering.

Fraktsedel innehåller bl.a. följande basuppgifter

  • Avsändarens och uthämtningsställets kontaktuppgifter

  • Adressatens och leveransställets kontaktuppgifter

  • Uppgift om vem som betalar frakten

  • Transportanvisningar

  • Produktuppgifter för identifiering av försändelsen (typ, vikt, volym osv.)

  • Antal kollin, flakmeter, bruttovikt och fraktvikt

Se mer om placering enligt standarden SFS 5865.

Modeller för kolliadresslappar

Modeller för kolliadresslappar – inrikes frakt (med fraktsedel).

Utskrift av transportdokument med Posti SmartShip

Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort och fraktsedlar. Det enda som behövs är en dator, internetanslutning och en laserskrivare. Med Posti SmartShip skriver du ut fraktsedlar för nästan alla inhemska och internationella transporter och brev. Du kan använda Posti SmartShip avgiftsfritt.

Med transportdokumentskrivaren kan du snabbt och behändigt skriva ut fraktsedlar, kolliadresslappar och adresskort till Express-försändelser. Utskrift av transportdokument görs direkt i SmartShip-beställningskanalen.

EDI-meddelandet medför mervärde

Läs mer om digitala tjänster och gränssnitt här.

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Om du använder något annat system än Posti SmartShip ska du låta våra experter granska fraktsedlarna, kolliadresslapparna och adresskorten innan du tar dem i bruk. Utskriftsprogrammet kan behöva uppdateras för att vara kompatibelt med de nya egenskaperna i tjänsten.

När du förnyareller uppdaterar utskriftsprogrammet, skicka oss fraktsedels-, kolliadresslappmallarna för granskning i pdf-format rahtikayttoonotot@posti.com och adresskortmallarna till pakettikayttoonotot@posti.com.

Modeller för adresskort

Adresskort för Express-frakt

Laseradresskort A5

Dekaladresskort för termoskrivare

Adressetiketter 1-del. Modeller för självhäftande adresslappar för termoskrivare Adresskort, med bara en del. Utan ankomstavi- och kvittering (obs. Kortmodellerna är i enlighet med produktförnyelsen från 2016, men du kan använda kort enligt mått och layout).