Skip to main content

Adresskort och fraktsedel

Posti SmartShip fungerar som utskrifts- och beställningskanal för transportdokument. Tjänsten innehåller paket- och frakttjänster och man kan också följa upp värdebrev i tjänsten.

Anvisningar för ifyllnad av fraktsedel

Om du vill fylla i fraktsedeln själv, gör det omsorgsfullt. Då garanterar du korrekt leverans och fakturering.

Fraktsedel innehåller bl.a. följande basuppgifter

  • Avsändarens och uthämtningsställets kontaktuppgifter

  • Adressatens och leveransställets kontaktuppgifter

  • Uppgift om vem som betalar frakten

  • Transportanvisningar

  • Produktuppgifter för identifiering av försändelsen (typ, vikt, volym osv.)

  • Antal kollin, flakmeter, bruttovikt och fraktvikt

Utskrift av transportdokument med Posti SmartShip

Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort och fraktsedlar. Det enda som behövs är en dator, internetanslutning och en laserskrivare. Med Posti SmartShip skriver du ut fraktsedlar för nästan alla inhemska och internationella transporter och brev. Du kan använda Posti SmartShip avgiftsfritt.

Med transportdokumentskrivaren kan du snabbt och behändigt skriva ut adresskort till försändelser. Utskrift av transportdokument görs direkt i SmartShip-beställningskanalen.

EDI-meddelandet medför mervärde

Då du använder pakettjänster överförs informationen mellan ditt företag och Posti i form av ett EDI-meddelande via Internet. Användning av EDI-meddelande möjliggör bl.a. en elektronisk ankomstavi samt möjligheten att få ett EDI-meddelande om paketens statusuppgifter direkt till utskriftsprogrammet Posti SmartShip. Elektronisk ankomstavi också för dina värdeförsändelser

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Om du använder något annat system än Posti SmartShip ska du låta våra experter granska adresskorten innan du tar dem i bruk. Utskriftsprogrammet kan behöva uppdateras för att vara kompatibelt med de nya egenskaperna i tjänsten.

När du förnyar eller uppdaterar utskriftsprogrammet, skicka oss adresskortmallarna för granskning i pdf-format till pakettikayttoonotot@posti.com

Adresskort för paket och Express-frakt

Laseradresskort A5

Dekaladresskort för termoskrivare

Adressetiketter 1-del. Modeller för självhäftande adresslappar för termoskrivare Adresskort, med bara en del. Utan ankomstavi- och kvittering (obs. Kortmodellerna är i enlighet med produktförnyelsen från 2016, men du kan använda kort enligt mått och layout).