Sändning av frakt

Sändning av frakt

Genom korrekt förpackning försäkrar du att försändelsen kommer oskadd fram och att försändelsen också är lätt och säker att hantera.