Tidningarnas portobeteckningar

Adresspåskrifter och plastning av tidning

Tidningens adresspåskrift (= adressatens namn och adress) ska stå på varje tidning på samma plats och i samma ställning så att den syns väl.

Adresspåskriften trycks eller skrivs maskinellt på tidningen, adressetiketten eller tidningens emballage. När tidningen plastas in, ska adresspåskriften kunna läsas tydligt. Om du planerar en adresspåskrift som avviker från dessa instruktioner, vänligen kontakta kundtjänsten. Och kom ihåg: tidningen ska alltid kunna identifieras som en tidning!

Användning av beteckningarna förutsätter ett gällande avtal med Posti.

Beteckningen Posti Green som anger koldioxidneutral utdelning är en del av portobeteckningen. Med den visar du enkelt att ditt företags postförsändelser är miljövänliga.