Postning av tidningar

Den bästa lösningen för utdelning av tidningen skapas alltid i samarbete med tidningsutgivaren, postningshuset och Posti. Vi erbjuder dig verktyg för att planera postningar, ange förhandsuppgifter och automatisera förarbetet. I verktygslådan hittar du dessutom tjänstespecifika postningsinstruktioner

Avtalstjänster

Beställningskanalerna för adresserade tidningar är PTP, Posti Pro och elektronisk försändelseförteckning. Tidningsutdelningar som beställs i förväg beställs via PTP eller Posti Pro. Tidningsutdelningar avsedda för enkel postning beställs via elektronisk försändelseförteckning eller PTP. Om postningshuset har tillgång till Sorteringstjänsten underlättas förarbetet och du får tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Tidningsutdelningar som beställs i förväg

Tjänster för tidningsutdelningar som beställs i förväg är

  • Riksomfattande tidningsutdelningar Tidskrift Pro och Economy Tidning samt tidningsutdelning i närområdet

  • Dagsutdelning av tidning samt Distansutdelning av tidningar som beställs i samband med Dagsutdelningen.

Med riksomfattande tidningsutdelning transporteras dina försändelser från ett ställe överallt i Finland och delas ut överallt i Finland. Tidningsutdelning i närområdet möjliggör en snabb utdelning till prenumeranter av din tidning regionalt. Tjänsten är avsedd för tidningar som utkommer minst en gång i veckan. Tidningsutdelningar som beställs i förväg förutsätter förhandsuppgifter och en postningsplan för de leveranspartier som ska postas per kalenderår samt förarbete för tidningspartierna. Förhandsuppgifter ges via PTP eller Posti Pro. Försändelserna som gäller utdelningar beställda på förhand ska vara försedda med portobeteckning enligt Postis instruktioner.

Leveranspartierna ska sorteras och buntas i stigande postnummerordning och ordnas i alfabetisk ordning samt nummerordning upp till lägenhetsbeteckningen så att antalet buntar är maximalt enligt ett helt postnummer eller ett utdelningsställe. Du hittar närmare tjänstespecifika anvisningar i Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare. På lastbärarna ska användas de styrlappar som kan skrivas ut i Postis system (Sorteringstjänst eller RCC2-styrlappsystem).

Postning via PTP (Planeringsapplikationen för postning) eller Posti Pro

Utgående från förhandsbeställningen skapas automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti. Postningspartiets information; partiets stycketal och tidningens enhets- eller totalvikt kontrolleras senast på postningsdagen före kl. 10.00 via PTP eller Posti Pro. Därefter låses försändelseförteckningen som faktureringsuppgifter. Leveranspartierna ska lastas i lastbärare enligt anvisningarna i PTP eller Posti Pro eller enligt anvisningarna för lastning i punkten ”Lähetysten yksiköinti” (lastning i lastbärare).

Postning med Sorteringstjänst

Med Sorteringstjänsten underlättas förarbetet och du får tydliga och aktuella instruktioner för postning. Sorteringstjänsten hämtar försändelseförteckningens nummer som har skapats via PTP eller Posti Pro och gör en förhandsbeställning av postning för samma försändelseförteckning.

Sorteringstjänsten redigerar beställningsuppgifterna för ditt leveransparti enligt sortering och skapar automatiskt utgående från den faktureringsrader för försändelseförteckningen. Försändelseförteckningens information fungerar som faktureringsgrund. Försändelserna som postas via PTP (Planeringsapplikation för postning) eller Posti Pro och Sorteringstjänsten ska vara försedda med tjänstespecifik portobeteckning enligt Postis instruktioner.

Leveranspartierna lämnas in till postterminaler eller terminaler enligt avtalad tidtabell, lastade i lastbärare enligt Postis instruktioner. Du kan även använda avgiftsbelagd avhämtningstransport.

Försändelserna kan lämnas in på Postis postterminaler eller terminaler. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Tjänster enkla att börja använda

Tidning-tjänsten är en riksomfattande tidningstjänst som är enkel att börja använda, och lämpar sig bäst för tidningar som utkommer oregelbundet och vars utdelningsvolym är liten.

Den här tjänsten förutsätter ingen förhandsbeställning. Partisortering, dvs. buntning, behövs för stora försändelsepartier. Buntning krävs inte för tidningspartier med färre än tusen tidningar. För partier om minst 1 000 tidningar kan du köpa tilläggstjänsten Extra hantering av tidningar, då slipper du ta hand om buntningen. Obuntade tidningspartier levereras till Posti i blå lådor där tidningarna sorterats enligt postnummer. Buntning och lastning i lastbärare görs i enlighet med Guiden för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade försändelser.

Postning med försändelseförteckning

På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, tidningens nummer, stycketal, område och enhetsvikt. Här kan du läsa mer om hur du fyller i försändelseförteckningen.

Försändelseförteckningens information fungerar som faktureringsgrund. Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med tjänstespecifik portobeteckning enligt Postis instruktioner.

Om kunden använder PTP för andra tidningsutdelningar, kan han eller hon beställa Tidning -tjänsten även via PTP.

Tidning-tjänsten är även tillgänglig för postningar via sorteringstjänsten. Detta underlättar förarbetet och ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Försändelserna kan lämnas in på Postis postterminaler eller terminaler. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Den utskrivbara försändelseförteckningen är ett reservsystem för den elektroniska försändelseförteckningen. Den är avgiftsfri om den elektroniska försändelseförteckningen är ur funktion på grund av systemstörningar.

Buntförsändelser

Med tjänsten Buntförsändelse sänder du flera trycksaker till samma mottagare.

  • Max. 320 x 470 x 320 (mm) Buntens höjd får inte överskrida kortsidans längd.

  • Maximivikt 10 kg

  • Minimitjockhet 20 mm

Tjänsten Buntförsändelser kan beställas med försändelseförteckning, via PTP eller Posti Pro samt Sorteringstjänst. Dagsutdelningens Bunt är avsedd för användare av Dagsutdelning av tidningar och kan därför beställas endast via PTP i samband med Dagsutdelning. Via Posti Pro kan Bunt beställas endast i samband med Tidskrift Pro eller Economy Tidning. För buntförsändelser anges på försändelseförteckningen antalet buntar och buntpartiets totalvikt i stället för styckevikt. Försändelserna kan lämnas in på Postis postterminaler eller terminaler. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Den utskrivbara försändelseförteckningen är ett reservsystem för den elektroniska försändelseförteckningen. Den är avgiftsfri om den elektroniska försändelseförteckningen är ur funktion på grund av systemstörningar.

Tidningar som postas till utlandet

Tidningar postas till utlandet som Priority- eller Economy-brev. Tidningarna förpackas i kuvert, plastemballage eller pappersbanderoll. På försändelsen används portobeteckningarna för den valda tjänsten. För postningen kan man använda elektronisk försändelseförteckning, PTP (Planeringsapplikation för postning) eller sorteringstjänsten.

Försändelserna kan lämnas in på Postis postterminaler eller terminaler. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.