Postning av oadresserade tidningar

Beställningskanalerna för adresserade tidningar (Hemdirekt) är PTP och Posti Kontakt.

Beställningar av Hemdirekt och Hemdirekt, premium görs antingen via PTP (Planeringsapplikation för postning) eller Kontakti. Förutom prisuppgiften får du en bekräftelse i realtid om huruvida utdelningstiden håller samt alltid korrekta postningsanvisningar.

  • PTP lämpar sig särskilt för regelbunden och upprepad postning.

  • Nättjänsten Kontakti lämpar sig särskilt för kampanjpostning eller små postningar.

Posti Hemdirekt

Beställningskanalerna för Hemdirekt (buntad tjänst) är PTP och Posti Kontakti. Bunta eller förpacka Hemdirekt-försändelserna i låda enligt anvisningarna i beställningskanalen. Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen.

Leveranspartierna lämnas in enligt produktionsinriktning till en postterminal på tisdagar eller torsdagar före kl. 17. Postinlämningsställena är Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Lundo. Du kan även använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Posti Hemdirekt Premium

Beställningskanalerna för Hemdirekt Premium är PTP och Posti Kontakt. Hemdirekt Premium-försändelserna (delas ut enskilt) ska levereras buntade för varje adressort för sig i buntar med 50, 100 eller 200 exemplar. I varje bunt ska finnas en vit buntlapp. Om du använder tjänsten 01-hastighet ska buntlappen vara gul. I beställningskanalen får du exakta anvisningar för postning och kan skriva ut buntlappar. Du kan även skriva ut dem själv enligt modellen.

Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på bunt- och styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen. Obs! När det är fråga om ett offentligt meddelande ska portobeteckningen tryckas på försändelsen. Utöver detta ska även följande text tryckas på försändelsen: ”Julkinen tiedote” och/eller ”Offentligt meddelande” på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med ”Offentligt meddelande – delas ut till alla utdelningsställen”.

Leveranspartierna lämnas in till postterminaler eller terminaler, lastade i lastbärare enligt Postis instruktioner, senast kl. 17.00 två dagar före utdelning. Om du använder tjänsten 01-hastighet ska leveranspartierna transporteras till utdelningsområdets postterminal eller terminal senast kl. 17.00 vardagen före utdelning eller du kan använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.