Postning av oadresserade tidningar

Beställningskanalerna för adresserade tidningar (Hemdirekt) är PTP och Posti Kontakt och beställningskanalerna för Ställutdelning är PTP och elektronisk försändelseförteckning.

Beställningar av Hemdirekt och Hemdirekt, premium görs antingen via PTP (Planeringsapplikation för postning) eller Kontakti. Förutom prisuppgiften får du en bekräftelse i realtid om huruvida utdelningstiden håller samt alltid korrekta postningsanvisningar.

  • PTP lämpar sig särskilt för regelbunden och upprepad postning.

  • Nättjänsten Kontakti lämpar sig särskilt för kampanjpostning eller små postningar.

Tjänsten Ställningsutdelning beställs via elektronisk försändelseförteckning eller PTP.

Posti Hemdirekt

Beställningskanalerna för Hemdirekt (buntad tjänst) är PTP och Posti Kontakti. Bunta eller förpacka Hemdirekt-försändelserna i låda enligt anvisningarna i beställningskanalen. Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen.

Leveranspartierna lämnas in enligt produktionsinriktning till en postterminal på tisdagar eller torsdagar före kl. 17. Postinlämningsställena är Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Lundo. Du kan även använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Posti Hemdirekt Premium

Beställningskanalerna för Hemdirekt Premium är PTP och Posti Kontakt. Hemdirekt Premium-försändelserna (delas ut enskilt) ska levereras buntade för varje adressort för sig i buntar med 50, 100 eller 200 exemplar. I varje bunt ska finnas en vit buntlapp. Om du använder tjänsten 01-hastighet ska buntlappen vara gul. I beställningskanalen får du exakta anvisningar för postning och kan skriva ut buntlappar. Du kan även skriva ut dem själv enligt modellen.

Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på bunt- och styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen. Obs! När det är fråga om ett offentligt meddelande ska portobeteckningen tryckas på försändelsen. Utöver detta ska även följande text tryckas på försändelsen: ”Julkinen tiedote” och/eller ”Offentligt meddelande” på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med ”Offentligt meddelande – delas ut till alla utdelningsställen”.

Leveranspartierna lämnas in till postterminaler eller terminaler, lastade i lastbärare enligt Postis instruktioner, senast kl. 17.00 två dagar före utdelning. Om du använder tjänsten 01-hastighet ska leveranspartierna transporteras till utdelningsområdets postterminal eller terminal senast kl. 17.00 vardagen före utdelning eller du kan använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Ställutdelning

Beställningskanalerna för ställutdelning är PTP och elektronisk försändelseförteckning.

Bunta försändelserna för ställutdelning ställningsspecifikt i buntar om 50 eller 100 exemplar. Bunten får väga högst 10 kg. I varje bunt ska finnas en vit buntlapp. Om det är fråga om en områdesspecifik ställutdelning med 01-hastighet ska buntlappen vara gul. Den utskrivna buntlappen läggs ovanpå bunten i tryckeriet. På den anges avsändare, uthämtningsställe (= ställning) adress där ställningen finns, tidningens namn och beställningskundnummer samt instruktioner för utdelning. Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på buntlapparna. I beställningskanalen får du exakta anvisningar för postning och kan skriva ut lastbärarnas styrlappar. Gör buntmarkeringarna och buntidentifieringen på lastbärarna (rullpall, tidningshäck eller lastpall) i enlighet med Guiden för partisorterade försändelser.

Leveranspartierna lämnas in till postterminaler eller terminaler, lastade i lastbärare enligt Postis instruktioner, senast kl. 17.00 två dagar före utdelning. Om det är fråga om en områdesspecifik ställutdelning med 01-hastighet ska leveranspartierna transporteras till utdelningsområdets postterminal eller terminal senast kl. 17.00 vardagen före utdelning. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.