Elektronisk försändelseförteckning

Med den elektroniska försändelseförteckningen lämnar Postis avtalskunder information om brev-, direktmarknadsförings- och tidningsförsändelser till Posti. Försändelseförteckningen utgör underlag för faktureringen.

Om du använder Planeringsapplikationen för postning (PTP) eller Kontakti, skapas en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti automatiskt.

Användning av försändelseförteckning

Skicka oss alltid en försändelseförteckning om dina brev-, direktutskicks- och tidningsförsändelser. Med försändelseförteckningen samlar vi in uppgifter för fakturering, dvs. kundnummer, uppgifter om betalaren, antalet försändelser och servicenivå.

  • Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckning enligt Postis instruktioner.

  • Det är enkelt, snabbt och förmånligt att fylla i försändelseförteckningen.

  • Uppgifterna blir mer korrekta, eftersom systemet anmärker till exempel om felaktigt kundnummer.

  • Du kan spara och arkivera försändelseförteckningarna och gå igenom dem senare.

  • Skriv ut färdiga kontrollappar ur systemet. Samtidigt överförs uppgifterna om försändelsepartiet till oss.

  • Du kan ansluta uppgifter som matats in i systemet till dina egna eller din kunds uppgifter till exempel för rapportering. Det är lätt att upprätthålla en kundförteckning.