Skip to main content
Skicka paket till utlandet
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Skicka paket till utlandet

Du kan skicka paket till utlandet via nätet eller mobilappen samt från alla serviceställen.

Leveranstider, mått, begränsningar och övriga uppgifter för utrikes försändelser varierar från land till land. Försändelser som skickas utanför EU och som ska tullklareras kräver en handelsfaktura eller en Proforma-faktura samt en tulldeklaration.

Landspecifika instruktioner

Leveranstider, mått, begränsningar och övriga uppgifter för utrikes försändelser varierar från land till land. Försändelser som skickas utanför EU och som ska tullklareras kräver en handelsfaktura eller en Proforma-faktura samt en tulldeklaration.

Bekanta dig med de landspecifika instruktionerna innan postningen.

Adresskort och servicematris

Adresskort kan skrivas ut i samband med inköp på nätet eller vid serviceställen. Vi rekommenderar att avtalskunderna använder utskriftsprogrammet i SmartShip, med hjälp av vilket man kan skriva ut adresskort, tulldokument och handelsfakturor.

Postis servicematris

Posti SmartShip

Via samma system kan du skriva ut alla transportdokument för utrikes försändelser.