Försändelser till Åland

Dokument och tulldokument som krävs för åländska försändelser

Åland tillhör EU, men ligger utanför EU:s gräns för skattejurisdiktion. För försändelser till Åland som innehåller varor ska fogas de handlingar som Tullen kräver. Från och med 1.1.2018 skedde förändringar i anmälningen av tullnings- och momsuppgifter för transporter som överskrider Ålands gräns för skattejurisdiktion.

Om du skickar varor som är avsedda för försäljning, fäst på försändelsen ett dokument som anger Tullen varans värde. Vid trafik mellan enskilda personer kan varans värde anges i punkten ”Tilläggsuppgifter” på adresskortet eller med en särskild tulldeklaration (CN 23) eller -etikett med steckkod (CN 22).

Näthandel med Åland

Lär särskilt våra anvisningar till företag om sändning av paket, brev och lastbärare. Transporthastigheten för försändelser sjunker om det finns brister i påskrifterna eller blanketterna. Tullen och Skatteförvaltningen erbjuder vid behov skatterådgivning kring handel med Åland.

Dokument krävs för försändelser

Se vilka dokument som krävs för de olika försändelseslagen i tabellen nedan: Vi rekommenderar att avsändarens skattegränsnummer antecknas på försändelsen. Saknas skattegränsnummer på försändelsen måste mottagaren förtulla försändelsen och då stannar den i Ålands Tull.

FörsändelseslagAvsändare eller mottagaren är registerkund hos TullenÖvriga företag och privatpersoner
Paket eller LastbärareFörutom adresskort för inrikes trafik: - anteckning Tulli / Tull och registernummerFörutom adresskort för inrikes trafik: -Handling 1 ex - Handelsfaktura, kopia av handelsfakturan, fraktsedel, packlista eller tulldeklaration av vilken försändelsens värde och kostnader framgår
Brevförsändelse som innehåller varor (vanligt, expressbrev, rekommenderat brev, brev med postförskott, brev med mottagningsbevis eller assurerat försändelse)Förutom adresskort/ expressdekal för tjänsten i inrikestrafik: Anteckning Tulli / Tull och registernummerFörutom adresskort/expressdekal för tjänsten i inrikestrafik: - tulletikett CN 22 eller tulldeklaration CN 23 - eventuell handling 1 ex, handelsfaktura, kopia av handelsfakturan, fraktsedel, packlista eller tulldeklaration av vilken försändelsens värde och kostnader framgår
Brev som inte innehåller varor, postkort eller prenumererad tidningInga bilagor behövsInga bilagor behövs

OBS och tilläggsinformation

Åland landskod är AX, adressen ska även innehålla ÅLAND eller AHVENANMAA. Kom också ihåg att notera avsändarens skattenummer på försändelsen och lägga en kopia av handelsfakturan i plastfickan. Saknas Ålandsfakturan kan du skicka in den till adressen spedition@alandpost.com. För postorderföretag lönar det sig att skaffa ett hemförtullningstillstånd som underlättar handeln med Åland. Frågor kring registrering besvaras av Tullen i Mariehamn, tfn 020 391 110 Är du också kund hos Åland Post kan du som Postis kund använda dig av nyckelkundstjänsten: avainasiakas@posti.com, tfn 0200 12131.

Elektronisk ankomstavi - Åland Post skickar elektronisk ankomstavi

Elektroniska ankomstavier (EDI SSI) för försändelser till Åland är blockerade i Postis IT-system. Posti kan inte skicka elektroniska ankomstavier för försändelser till Åland, utan det är Åland Post som har hand om detta. Posti förser Åland Post med detaljerad elektronisk information om inkommande försändelser och Åland Post använder sig i mån av möjlighet av denna information för att skicka ut ankomstavier. Försändelsens mottagare kan få ankomstavin som SMS eller som brev.

Så här skickar du försändelser från Åland

Kundreturer från Åland

Kunder som har avtal om kundreturer med Posti har möjlighet till kundreturer från Åland till Fastlandsfinland. Åland Post använder sig av samma kundreturavtalslista som Posti.

Svarsförsändelser från Åland

Kuvert med svarsförsändelser från Åland förses med samma påskrifter för svarsförsändelse som i Fastlandsfinland.

Sändning av paket från Åland till Finland

ID-beteckningen för adresskort måste inledas med JJFI999922... när du postar från Åland. Undantaget kundreturer (se ovan) och företag med hämtnings- och utdelningstjänst på Åland.

Tulletiketter och tulldeklarationer

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Se tullinstruktioner