Exportdeklaration

Exportdeklaration krävs för varor som skickas till ett land utanför EU när samtliga av följande villkor uppfylls:

  • Adressaten befinner sig utanför EU
  • Det är fråga om en kommersiell försändelse (inte till exempel en gåva)
  • Försändelsen är värd mer än 1 000 €

Export av postpaket

Försändelsen är värd mindre än 1 000 €

Försändelser som är värda mindre än 1 000 € och som sänds utanför EU och specialområden utanför EU:s moms- och accisområde:

Försändelsen ska förses med tulldeklaration CN 23 och handelsfaktura. Se landspecifik information om antal kopior i landsuppgifterna. Tullen och skatteförvaltningen godtar texten "Försändelsen är på väg till adresslandet" i Postis försändelseuppföljning som utförselbekräftelse. Undantag: Elektronisk exportdeklaration krävs även för exportpostpaket med ett lägre värde i följande fall:

Försändelsen är avsedd för ett specialförfarande, t.ex. reparation eller vidareförädling. Saknas exportdeklaration tar Tullen ut en tullavgift för försändelsen när den kommer tillbaka till Finland. Varor som omfattas av exportförbud eller exportrestriktioner. Feoga-export (produkter som har fått jordbruksstöd). Läs mer på Tullens webbplats.

Försändelsen är värd mer än 1 000 €

Exportdeklaration krävs för försändelser som är värda mer än 1 000 € och som sänds utanför EU och specialområden utanför EU:s moms- och accisområde:

Försändelsen ska förses med tulldeklaration CN 23 och handelsfaktura. Se landspecifik information om antal kopior i landsuppgifterna. En elektronisk exportdeklaration ska göras för försändelsen på Tullens webbplats. Tjänsten kan också köpas av Posti eller annan aktör. När du sköter exportdeklarationen själv, exempelvis via Tullens webbplats, får du ett exportföljedokument (EAD) som du kan skriva ut. EAD-dokumentet ska sättas fast på paketet på ett synligt ställe. När paketet anländer till Postis utrikesterminal lämnar Postis spedition dokumentet till Tullen och Tullen lämnar en utförselbekräftelse till avsändaren för bokföringsändamål.

Brev med dokument eller varor

Brev med varor som skickas utanför EU:

  • En förenklad tulldeklaration med streckkod (CN 22) fästs på försändelser som adresserats till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde och som innehåller varor.

  • Om försändelsens värde överstiger 300 € bifogas erforderligt antal ordinarie tulldeklarationer (CN 23) på ett i adresslandet begripligt språk. Läs mer i landsuppgifterna.

För brev som sänds till EU-länder och som innehåller varor behövs ingen separat tulldeklaration.

Postis utrikes paket- och frakttjänster och exportdeklaration för dessa

Export och exportdeklarering som EMS-expresstjänst:

EMS-expresstjänsten (Express Mail Service) är en kostnadseffektiv och schemalagd transport till alla adresser i över 180 länder. Försändelserna överlämnas mot kvittering till den person som anträffas på adressen. Exportdeklaration ingår inte i tjänstens pris. Exportdeklaration kan göras elektroniskt på Tullens webbplats. Tjänsten kan också köpas av Posti eller annan aktör.

Export och exportdeklarering som Priority-paket:

Priority-paket transporteras med snabba förbindelser från Finland till mållandet. Försändelserna utdelas i regel till adressaten, men i vissa länder levereras försändelserna till ett verksamhetsställe där adressaterna kan hämta dem. Exportdeklarationstjänsten ingår i priset när man skickar paket till Island, Norge och Schweiz. I övriga fall kan exportdeklaration göras elektroniskt på Tullens webbplats. Tjänsten kan också köpas av Posti eller annan aktör.

Export och exportdeklaration för Express Business Day-tjänsten:

Express Business Day Parcel är en schemalagd pakettransport som överskrider Finlands gränser, lämpar sig för alla företag och omfattar hela Europa. Du kan följa försändelsens gång från dörr till dörr. Exportdeklaration ingår i priset för Express Business Day-paket och -pallar. Handelsfakturan ska medfölja försändelsen. Skanna in handelsfakturan och skicka den till gp.tullaus@posti.com för exportdeklarering. Den inskannade kopian ska vara framme senast kl. 10 för försändelser som skickas samma dag.

Tulletiketter och tulldeklarationer

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Se tullinstruktioner