Sändning av paket

Sändning av paket

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna. Om du skickar varor till utlandet, kontrollera vilka leveranstider, mått- och viktgränser samt förbud och begränsningar som gäller för paketets adressland.