Skip to main content
Sändning av paket
Meddelande

Vi delar ut försändelser som inte kunde behandlas under PAU:s strejk så snabbt som möjligt. Läs mer Det råder rusning i produktionen och därför kan vi tyvärr inte utreda eller skynda på enskilda försändelser och leveranspartier i vår posthantering.

Sändning av paket

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna. Om du skickar varor till utlandet, kontrollera vilka leveranstider, mått- och viktgränser samt förbud och begränsningar som gäller för paketets adressland.