Postning av direktreklam

Beställningskanaler för direktreklam är Posti Kontakti, Planeringsapplikation för postning och elektronisk försändelseförteckning.

Beställningar av Hemdirekt och Hemdirekt, premium görs antingen via PTP (Planeringsapplikation för postning) eller Kontakti. Förutom prisuppgiften får du en bekräftelse i realtid om huruvida utdelningstiden håller samt alltid korrekta postningsanvisningar.

  • PTP lämpar sig särskilt för regelbunden och upprepad postning.

  • Nättjänsten Kontakt lämpar sig särskilt för kampanjpostning eller små postningar.

Kunddirekt-försändelserna beställs med elektronisk försändelseförteckning, beställning av viss dagsutdelning ska göras via Sorteringstjänsten. För enskilda försändelser eller små partier passar även tjänsten Skapa och skicka meddelanden i Kontakti.

Posti Hemdirekt

Beställningskanalerna för Hemdirekt (buntad tjänst) är PTP och Posti Kontakti. Bunta eller förpacka Hemdirekt-försändelserna i låda enligt anvisningarna i beställningskanalen. Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen.

Leveranspartierna lämnas in enligt produktionsinriktning till en postterminal på tisdagar eller torsdagar före kl. 17. Postinlämningsställena är Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Lundo.

Posti Hemdirekt Premium

Beställningskanalerna för Hemdirekt Premium är PTP och Posti Kontakti. Hemdirekt Premium-försändelserna (delas ut enskilt) ska levereras buntade för varje adressort för sig i buntar med 50, 100 eller 200 exemplar. I varje bunt ska finnas en vit buntlapp. I beställningskanalen får du exakta anvisningar för postning och kan skriva ut buntlappar. Du kan även skriva ut dem själv enligt modellen.

Portobeteckningen (K eller texten K – Posti Oy) skrivs ut på bunt- och styrlapparna. Den kan även tryckas på försändelsen. Obs. När det är fråga om ett offentligt meddelande ska portobeteckningen tryckas på försändelsen. Utöver detta ska även följande text tryckas på försändelsen: ”Julkinen tiedote” och/eller ”Offentligt meddelande” på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med ”Offentligt meddelande – delas ut till alla utdelningsställen”.

Leveranspartierna lämnas in till postterminaler eller terminaler, lastade i lastbärare enligt Postis instruktioner på tisdagar, senast kl. 17.00. Små partier kan även lämnas in på serviceställena.

Posti Kunddirekt, maskinellt sorterbar

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna ska vara försedda med portobeteckning för Kunddirekt enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Lasta maskinellt sorterbara Kunddirekt-försändelser i Postis blå lådor med adressdelarna åt samma håll. Försändelserna får inte buntas. Markera och lasta lådorna i lastbärare enligt Guiden för partisorterade försändelser. Om du använder Sorteringstjänst lastar du i lastbärare enligt tjänstens instruktioner. Om postningen inte har gjorts enligt instruktionerna kan man i granskningen vid mottagning göra en produktändring som inverkar på priset eller lägga till en avgift för extra behandling. Mer information on postningsinstruktionerna.

Försändelserna kan lämnas in på Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg postterminaler före klockan 17. Inlämningen till terminal är möjligt med Terminal transport service. + 1 dag till service nivån.

Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda eller till Postis serviceställen.

Posti Kontakti

När du postar enskilda meddelanden eller små partier i Skapa och skicka meddelanden-tjänsten, behöver du inte tänka på portobeteckningar eller lämning på posten. Tjänsten skriver ut portobeteckning för försändelserna och omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto.

Posti Kunddirekt, manuellt sorterbar

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckning för Kunddirekt enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Bunta manuellt sorterbara Kunddirekt-försändelser (Undantag: Partier via Sorteringstjänsten som ”buntar som ska öppnas" kan förpackas i låda). Gör buntmarkeringarna och buntidentifieringen på lastbärarna (rullpall, tidningshäck eller lastpall) i enlighet med Guiden för partisorterade försändelser. Det rekommenderas att buntar som ska öppnas lastas separat.

Försändelserna kan lämnas in på Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg postterminaler före klockan 17. Det är möjligt att lämnä in försändelserna på terminaler före klockan 17 genom användningen av tilllägstjänst Terminaltransport. + 1 dag till service nivån.

Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda eller till Postis serviceställen.