Tulletiketter och tulldeklarationer

Till länder inom EU

Dokument- och varuförsändelse

Inga förtullningsdokument

Till länder utanför EU och till specialområden utanför Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- och accisområde

Dokument- och varuförsändelse

Inga förtullningsdokument i tunna (tjocklek högst 3 cm) dokumentförsändelser. Tulldeklaration med streckkod CN 22 för tjocka eller stora dokumentförsändelser.

Varuförsändelse

Försändelsens värde under 300 euro

Tulldeklaration med streckkod CN 22(liten) eller CN 23 (stor)

Försändelsens värde mellan 300-1000 euro

Tulldeklaration CN 23

Försändelsens värde över 1000 euro

Tulldeklaration CN 23 och Tullens webbdeklaration.

Förtullningsdokumenter har landspecifika villkor.Se detaljer i landspecifika uppgifter..

Tulldeklaration (CN 22)

Stor tulldeklaration (CN 23)