Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Tulletiketter och tulldeklarationer

Till länder inom EU

Dokument- och varuförsändelse

Inga förtullningsdokument

Till länder utanför EU och till specialområden utanför Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- och accisområde

Dokument- och varuförsändelse

Inga förtullningsdokument i tunna (tjocklek högst 3 cm) dokumentförsändelser. Tulldeklaration med streckkod CN 22 för tjocka eller stora dokumentförsändelser.

Varuförsändelse

Försändelsens värde under 300 euro

Tulldeklaration med streckkod CN 22(liten) eller CN 23 (stor)

Försändelsens värde mellan 300-1000 euro

Tulldeklaration CN 23

Försändelsens värde över 1000 euro

Tulldeklaration CN 23 och Tullens webbdeklaration.

Förtullningsdokumenter har landspecifika villkor.Se detaljer i landspecifika uppgifter..

Tulldeclaration (CN 23)

Stor tulldeklaration (CN 23)