Skip to main content
Letters abroad as a contract customer

Sändning av utrikes brev som avtalskund

Economy-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna som meddelas i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt. Placera utrikes Priority- och Economy-brev i egna lådor med adressidan åt samma håll. Om det endast finns några brev kan du sätta dem i samma låda som inrikes brev, men separerade enligt försändelseslag. Använd gummisnoddar för att bunta försändelserna. Lägg antingen en styrlapp eller en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen till varje försändelseparti. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Postkuvert

Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Frankeringsmaskin

Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro. På internationella försändelser ska det alltid fästas en beteckning som anger hastighet; Priority eller Economy. Utrikes brevförsändelser utan Economy-beteckning hanteras alltid som Priority-försändelser. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Prissättningstjänst

Lägg inrikes brev, internationella brev samt Exprès-expressbrev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. När du postar internationella brevförsändelser, ange klart i tilläggsuppgifterna, om det handlar om internationella Economy- eller Priority-brev. Se ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar här. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Priority-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt. Placera utrikes Priority- och Economy-brev i egna lådor med adressidan åt samma håll. Om det endast finns några brev kan du sätta dem i samma låda som inrikes brev, men separerade enligt försändelseslag. Använd gummisnoddar för att bunta försändelserna. Lägg antingen en styrlapp eller en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen till varje försändelseparti. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Postkuvert

Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Frankeringsmaskin

Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro. På internationella försändelser ska det alltid fästas en beteckning som anger hastighet; Priority eller Economy. Utrikes brevförsändelser utan Economy-beteckning hanteras alltid som Priority-försändelser.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Prissättningstjänst

Lägg inrikes brev, internationella brev samt Exprès-expressbrev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. När du postar internationella brevförsändelser, ange klart i tilläggsuppgifterna, om det handlar om internationella Economy- eller Priority-brev. Se ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar här.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Expressbrev

Posti SmartShip-beställningskanal

Skriv ut ett adresskort med Exprès-beteckning via Posti SmartShip-beställningskanalen och fäst det på försändelsen.

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Fakturering enligt försändelseförteckning och Frankeringsmaskin

Exprès är en tilläggstjänst för Priority-brev. Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet. Etiketter kan beställas via materialbeställningen eller hämtas på posten. Se övriga anvisningar enligt betalningssätt i punkten Priority-brev.

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Pröva också det smidiga och tydliga Expresskuvertet. Det är ett färdigt betalt expresskuvert av kartong som är avsett för att skicka brådskande meddelanden. Ange endast adressatens och avsändarens uppgifter, fäst Exprès-streckkodsetiketten och lämna brevet på posten. Inrikes och utrikes Expresskuvert kan beställas via materialbeställningen.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Rekommenderat brev

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Rekommenderade brev. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Förse försändelsen med ett adresskort för rekommenderat brev utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen, dvs. en försändelsekod.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Brev med mottagningsbevis

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Brev med mottagningsbevis. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Förse försändelsen med den internationella mottagningsbevisblanketten CN07 samt ett adresskort för brev med mottagningsbevis utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod. I det övre vänstra hörnet av adressidan på brevet med mottagningsbevis, nedanför avsändarens uppgifter, antecknas "Avis de réception" eller ”A.R.”. Mottagningsbevisblanketter kan beställas via materialbeställningen.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.