Letters abroad as a contract customer

Sändning av utrikes brev som avtalskund

Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. Om du skickar till andra länder, se anvisningarna.

Se vanliga frågor om coronaviruset. Läs frågorna och svaren

Economy-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna som meddelas i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Placera utrikes Priority- och Economy-brev i egna lådor med adressidan åt samma håll. Om det endast finns några brev kan du sätta dem i samma låda som inrikes brev, men separerade enligt försändelseslag. Använd gummisnoddar för att bunta försändelserna. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postkuvert

Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Frankeringsmaskin

Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

På internationella försändelser ska det alltid fästas en beteckning som anger hastighet; Priority eller Economy. Utrikes brevförsändelser utan Economy-beteckning hanteras alltid som Priority-försändelser.

Prissättningstjänst

Lägg inrikes brev, internationella brev samt Exprès-expressbrev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. När du postar internationella brevförsändelser, ange klart i tilläggsuppgifterna, om det handlar om internationella Economy- eller Priority-brev. Se ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar här.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Priority-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Placera utrikes Priority- och Economy-brev i egna lådor med adressidan åt samma håll. Om det endast finns några brev kan du sätta dem i samma låda som inrikes brev, men separerade enligt försändelseslag. Använd gummisnoddar för att bunta försändelserna. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postkuvert

Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Frankeringsmaskin

Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro. På internationella försändelser ska det alltid fästas en beteckning som anger hastighet; Priority eller Economy. Utrikes brevförsändelser utan Economy-beteckning hanteras alltid som Priority-försändelser.

Prissättningstjänst

Lägg inrikes brev, internationella brev samt Exprès-expressbrev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. När du postar internationella brevförsändelser, ange klart i tilläggsuppgifterna, om det handlar om internationella Economy- eller Priority-brev. Se ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar här.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Expressbrev

Posti SmartShip-beställningskanal

Skriv ut ett adresskort med Exprès-beteckning via Posti SmartShip-beställningskanalen och fäst det på försändelsen.

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna.

Fakturering enligt försändelseförteckning och Frankeringsmaskin

Exprès är en tilläggstjänst för Priority-brev. Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet. Etiketter kan beställas via materialbeställningen eller hämtas på posten. Se övriga anvisningar enligt betalningssätt i punkten Priority-brev.

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Pröva också det smidiga och tydliga Expresskuvertet. Det är ett färdigt betalt expresskuvert av kartong som är avsett för att skicka brådskande meddelanden. Ange endast adressatens och avsändarens uppgifter, fäst Exprès-streckkodsetiketten och lämna brevet på posten. Inrikes och utrikes Expresskuvert kan beställas via materialbeställningen.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna. OBS: Expressbrev kan inte längre skickas till USA fr.o.m. 23.6.2020.

Rekommenderat brev

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Rekommenderade brev.

Förse försändelsen med ett adresskort för rekommenderat brev utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen, dvs. en försändelsekod.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna.

Brev med mottagningsbevis

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Brev med mottagningsbevis.

Förse försändelsen med den internationella mottagningsbevisblanketten CN07 samt ett adresskort för brev med mottagningsbevis utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod. I det övre vänstra hörnet av adressidan på brevet med mottagningsbevis, nedanför avsändarens uppgifter, antecknas "Avis de réception" eller ”A.R.”. Mottagningsbevisblanketter kan beställas via materialbeställningen.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställ eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Förbud och begränsningar enligt adressland samt möjlighet till uppföljning kan du kontrollera i de landspecifika uppgifterna.