Prissättningstjänst

Vi koncentrerar avtalskundernas sändning av Expressbrev till Posti SmartShip. Tilläggstjänsten Express för internationella brevförsändelser dras därför in från prissättningstjänsten från och med den 1 april 2022.

Lättare än så här kan det inte bli att posta: vi sköter om allt för din räkning. Du för bara din brev till posten eller avtalar om användning av hämtnings- och utdelningstjänsten. Vi prissätter försändelserna följande vardag efter postning.

Prissättningstjänsten hanterar dessa försändelser

 • Inrikes prissättningstjänstbrev, inga tilläggstjänster

 • Utrikes Economy-brev och Priority-brev, inga tilläggstjänster

 • Prissättningen tar 1-2 dagar inom postnummerområden 84000-86999 och 90000-99999 och utdelningsperioden skjuts upp i motsvarande mån.

 • Posti ansvarar inte för transporthastigheten för försändelser som inte hör till prissättningstjänsten eller som har styrts fel.

Sändning

 • Kolla prissättningstjänstens postningsanvisning och arbetsbeställningsblanketten för prissättningen.

 • Bifoga en arbetsbeställningsblankett (styrlapp) till försändelsen eller försändelsepartiet. Om försändelsepartiet fördelas i flera transportlådor, lägg blanketten överst i varje låda.

 • Sortera inhemska och internationella brev i egna transportlådor. Lägg arbetsbeställningsblanketten överst.

 • Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställ eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

 • Postningsanvisning 1.4.2022

Prissättning

 • Prissättningstjänstens prislista utgör grunden för prissättningen.

 • Förutom porton betalar du en månatlig service- och användningsavgift

 • Du kan lägga till infokoder till din Prissättningstjänst för att underlätta kontrollen av fakturor. Infokoden syns på fakturan och delar mellansummorna exempelvis per kostnadsställe. Användning debiteras enligt prislista.

Beställa prissättningstjänsten eller arbetsbeställningsblankett

1
Beställning

Lägg till uppgifter om beställningen

Beställning

Lägg till uppgifter om beställningen

Jag vill
0/500
2
Kontaktperson

Lägg till kontaktpersonens uppgifter

Kontaktperson

Lägg till kontaktpersonens uppgifter

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
3
Ansvarsperson

Lägg till ansvarspersonens uppgifter

Ansvarsperson

Lägg till ansvarspersonens uppgifter

Person som har firmateckningsrätt i företaget/sammanslutningen.
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
4
Företag

Lägg till din företagsinformation

Företag

Lägg till din företagsinformation

Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Är företaget redan avtalskund hos Posti
Kundnumret finns bland annat på arbetsbeställningsblanketten för Prissättningstjänsten samt på fakturan.
Faktureringsuppgifter
E-fakturaadressen består av landskod (i Finland 0037) och företagets FO-nummer utan bindestreck samt möjligen en specifikation (högst 5 tecken). Beteckningen kan kontrolleras hos den egna e-fakturaoperatören. Uppgifterna om e-fakturans mottagare finns också på Tiekens webbplats. Mer information kan fås vid behov från Postis kundtjänst.
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.