Skip to main content
Smidigt med maskinell hantering

Smidigt med maskinell hantering

Beakta de tjänstespecifika kraven för maskinell hantering hos Posti när du funderar på vilken typ av oinplastade försändelser som du kan skicka som maskinellt sorterbara eller när du planerar hur kuvertet ska se ut. Då tar sig den maskinellt sorterbara försändelsen smidigt genom de olika hanteringsfaserna och når adressaten i rätt tid och i rätt format.

Prisfördel för hanterbarhet med maskin

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar ett utskick, till exempel kuvertets utseende. De har sammanställts i handboken för Maskinellt sorterade försändelser.

Då tar sig den maskinellt sorterbara försändelsen smidigt genom de olika hanteringsfaserna och når adressaten i rätt tid och i rätt format. Dessutom du kan spara porto: Dina brev levereras förmånligt som Standardbrev och reklam kostnadseffektivt som Kunddirekt.

Vilka försändelser kan skicka som maskinellt sorterbara?

Kuvert och kort

 • Kuvert som är förslutna på alla sidor, innehållande till exempel kredit- och medlemskort

 • Kort utan kuvert i storlek A5 och A4

 • Self-mailers

 • Försändelsen ska ha rektangulär form, vi rekommenderar standardkuvertstorlekar (C6, C5, C4)

 • Inplastade försändelser

Tidningar och kataloger

 • Flersidiga broschyrer

 • Även försändelser i landskapsformat

 • Försändelserna kan innehålla olika typer av kort (t.ex. kredit- och medlemskort).

 • Försändelsen ska ha rektangulär form.

 • Oinplastade försändelser

Tidskrifter

 • Tidningar i tabloidformat (maskinellt vikta, testas alltid separat)

 • Kataloger

 • Flersidiga broschyrer

Vilka försändelser kan inte skickas som maskinellt sorterbara?

Försändelserna som ska maskinsorteras får inte innehålla hårda eller oböjliga föremål såsom gem, nycklar, mynt, CD-skivor, pennor, kosmetikaprov i hårda förpackningar, mm. Sådana försändelser ska sorteras manuellt. Även när försändelsens mått, form eller styvhet avviker från de produktegenskaper som har angetts för en maskinellt sorterad produkt ändras produkten till att sorteras manuellt. Maskinellt sorterade försändelser

Så här kan du säkerställa att din försändelse kan sorteras maskinellt. Bekanta dig med planeringshandboken och gör ett modellexemplar Vi testar försändelsens lämplighet med en sorteringsmaskin, när du skickar den till adressen:

Posti Oy Kuopio postterminal MSM testförsändelser Patterimäenkatu 5 70800 KUOPIO