Skip to main content

Posti Provförsändelse

Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människo.

Provförsändelse är en tjänst för skickande av laboratorieprov från Posti SmartShip. Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människo. Tjänster omfattar uppföljning.

  • Merparten av Provförsändelser transporteras med 01-hastighet dvs. är framme följande vardag. Om transportsträckan inte omfattas av 01-hastigheten, transporteras försändelse med 02-hastighet. Kontrollera leveranshastighet från leveranstidsförfrågan (se Expressbrev).

Sändning av Provförsändelse

Provförsändelsen skickas i en gul-svartrandig förpackning.

  • Minimistorlek: 90 x 140 x 0,2 mm

  • Maximistorlek: längd + bredd + tjoklek maximi 900 mm, längden dock max. 600 mm

  • Maximivikt: 2 kg

Adresspåskrift: På provförsändelser används adresskort för Provförsändelse som kan skrivas ut via Post SmartShip och provförsändelsens postnummer, vars sista fyra siffror alltid är 1006, till exempel 01006 Helsingfors och 71006 Kuopio.

Tilläggstjänster: Lördagsutdelning och Betalaren någon annan än avsändaren.

I priset ingår grundegenskaper försändelseuppföljning / item och maxibrevs dimensioner.

Vikt max

  • 50 g, 3,35 €

  • 100 g, 3,50 €

  • 250 g, 4,50 €

  • 500 g, 5,00 €

  • 1000 g, 6,00 €

  • 2000 g, 9,60 €

Tilläggstjänster

lördagsutdelning 5,50 €/st betalaren någon annan än avsändaren., gratis I samband med fakturering tillkommer på priset gällande moms.