Sändning av laboratorieprover

Du kan sända laboratorieprover i brev eller paket. Provförsändelser transporteras inrikes bland annat som brev, svarsförsändelse, paket eller frakt.

  • Avsändaren svarar för att substansen klassificeras, förpackas och märks på rätt sätt enligt TFÄ-lagen (719/1994) samt förordningar och bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna. Läs instruktioner.

  • Brev- eller paketförsändelsen lämnas för transport genom att föra den till Postis serviceställe eller beställa avhämtning av den från önskat ställe eller lämna den till transport med avtalskundens Hämtnings- och utdelningstjänst.

  • Ett prov får inte lämnas i en brevlåda eller i en paketautomat, och det får inte vara ett kadaver.

Sändning som brev

1. När du betalar försändelsen själv Som brev kan du skicka undantagna prover från människor eller djur samt prover i kategorin UN 3373. Prover som innehåller torris får inte skickas som brev.

Du kan betala brevförsändelsen kontant eller med betalningskort på Postis serviceställe, avtalskunder även med frankeringsmaskin eller som Port Payé. Laboratorieprover får inte skickas via Prissättningstjänsten.

Om du har en brådskande försändelse och vill ha garanterad leverans så fort som möjligt ska du använda Express-tilläggstjänsten. Klistra på streckkodsetiketten (Exprès) för Expressbrev på försändelsen. I större städer levererar vi prover även på helgfria lördagar. Du kan kontrollera möjligheten till Lördagsutdelning genom att söka postnummer för avsändar- och mottagarorterna med vår leveranstidsförfrågan. På försändelsen behöver du både streckkodsetiketten Exprès för Expressbrev samt etiketten som anger Lördagsutdelning. Självhäftande etiketter får du på posten, avtalskunder kan beställa dem med materialbeställningsblanketten.

Du kan spåra försändelsen via den uppföljningskod som fästs på försändelsen på försändelseuppföljningssidan.

2. När mottagaren betalar portot Många mottagande laboratorier har ett Svarsförsändelseavtal, varvid sändning av prover per post som svarsförsändelse i gulsvartrandiga försändelselådor är kostnadsfritt för avsändaren. Ta reda på detta från det mottagande laboratoriet. Transporthastigheten för svarsförsändelser är i regel tre arbetsdagar.

3. För avtalskunder: Provsändning via Posti SmartShip-beställningskanalen Med tjänsten Posti Provförsändelse skickar du snabbt och tillförlitligt laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människor, så att de är framme inom en eller två dagar. Kontrollera transporthastigheten i leveranstidsförfrågan (se Expressbrev). I tjänsten ingår transporthastighet och uppföljning för Expressbrev.

Läs mera av Provsänding och Expressbrev tjänster för sändning laboratorieprover.

Sändning som paket

Om försändelsens storlek eller vikt överskrider dimensionerna för brevförsändelser, skickas provet som ett paket. (Maximimått för brev 250 x 353 x 30 mm, vikt högst 2 kg.)

För provförsändelser som sänds som paket ska tilläggstjänsten Ömtåligt väljas. Fäst adresskortet och ”ömtåligt”-etiketter som är godkända av Posti på paketet och ange tilläggstjänsten Ömtåligt på adresskortet.

Vi transporterar paket enligt den valda servicenivån. Vi levererar paket som skickats på fredag till mottagaren på lördag endast om tilläggstjänsten Lördagsutdelning har valts.

Kontantkunder bör använda en tjänst där paketet levereras till mottagaren under dagstid, till exempel Till dörren-paket eller tilläggstjänsten Till dörren på dagen. Försändelsens innehåll får inte vara packat i torris, eftersom detta förutsätter en avtalskundrelation för transporttjänster.

För avtalskunders paketförsändelser används tjänsten Express-paket. Om provet är packat i torris, måste adresskortet förses med texten ”Prover packade i torris (UN1845)".

Som annan än separat avtalad TFÄ-försändelse kan avtalskunder endast skicka prover som med mycket liten sannolikhet är smittbärande eller som klassificeras med FN-numret UN 3373.