Skip to main content

Partisortering och buntning

Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade dvs. buntade postförsändelser är avsedd för dem som postar stora partier samt för adress-, tryckerier, postnings- och utskriftsföretag för att underlätta förarbetet vid postning av leveranspartier.

Nivåerna för lastning framgår av Guiden för partisorterade försändelser.
Kontakta kundtjänst om det uppstår oklarheter. Du kan skriva ut styrlappar för lastbärare med streckkod i RCC2-styrlappsystemet.

Partisortering, dvs. buntning och lastning i lastbärare, behövs för stora leveranspartier. Utgångspunkten är att tidningar alltid postas i buntar. Korrekt buntade leveranspartier gör sorteringen snabbare och en väl bunden bunt som tål maskinsortering säkerställer att din försändelse är hel och i gott skick då den kommer fram. Adressaten får försändelsen i samma skick som du skickade den.

Försändelserna sorteras i postnummerordning och buntas enligt instruktionerna i Postis Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade försändelser. Om instruktionerna i guiden inte följs kan en tilläggshanteringsavgift eventuellt tas ut. Nedan har man samlat instruktioner om det viktigaste med partisortering. Om du använder dig av Sorteringstjänsten, får du automatiskt tillgång till korrekta uppgifter.

Buntningsordning En bunt görs när en leverans adresserad till ett postnummer, en transportriktning, en distributionsort, ett postnummerområde eller till en sorteringscentral bildar en minst två centimeter hög bunt. Buntlappspåskrifter Buntlappen ska innehålla påskrifter med utdelningstjänst- och styrinformation. Styruppgifter för leverans Buntarna kan inlämnas till Posti även utan buntlapp, om man på leveransen använder adress- och styrpåskrifter. Transportenheter och lastbärarnivåerLastbärare ska förpackas så, att leveransen förblir oskadd från avsändare till adressat.