Skip to main content

Kontakti – för direktmarknadsföring

Kontakti är ett mångsidigt online-verktyg för planering och genomförande av direktmarknadsföring. Du kan sköta all planering av Hemdirekt-utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakti.

  1. Kunden gör sin beställning i Kontakti och överför den till postningsföretaget.

  2. Kontakti ger anvisningar för lastning i lastbärare och förmedlar försändelseuppgifterna till den elektroniska försändelseförteckningen.

  3. Som postningsföretag kan ni använda systemet för att skriva ut styrlappar och buntlappar för lastbärare.

Se också

Postningsanvisning för Hemdirekt