Frankeringsmaskinen är ett förnuftigt betalningssätt

Med frankeringsmaskin betalar du enkelt porton för inhemska och internationella brev. Maskinen producerar portobeteckningar direkt på försändelsen eller etiketten. Du får en detaljerad specifikation över porton månadsbasis. Som avtalskund får du dra av moms. Prislista för frankeringsmaskin

Andra frankeringsmaskin frågor

Felstämplar

Posti betalar under vissa förutsättningar tillbaka felstämplar som frankeringsmaskinen gjort.

Vi ersätter felstämplar om värdet på felstämplarna är 20 euro eller mer och om de är högst 6 månader gamla.

Obs! Posti ersätter inte följande felstämplar:

  • stämplar som avlägsnats från kuvert och postkort

  • stämplar som avlägsnats från paketförsändelser och förpackningar om tillräckligt mycket av förpackningen inte återstår

  • stämplar som avlägsnats från etiketter

  • spegelbilder av stämplar

  • otydliga eller ofullständiga stämplar

  • frankosvarsstämplar

  • stämplar av obeställbara försändelser

  • felstämplar som inte kan verifieras

Åtgärder

Fyll i ansökan om ersättning för felstämpling och packa blanketten tillsammans med felstämplingarna i sin helhet inklusive kuvert i en försändelse så väl att den inte går sönder under transporten.

Skicka försändelsen till adressen: Posti Ab Frankeringsmaskintjänster Beteckning 5009023 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Posti förbehåller sig rätten att debitera en avgift som anges i prislistan för ersättning av felstämplingar.

Godkända felstämplar läggs till frankeringsmaskinens disponibla medel där summan kan överföras till maskinen.

Ansökan om felstämpel (på finska)

Underfrankerade försändelser

Underfrankerade försändelser behandlas och prissätts enligt gällande Prislista för frankeringsmaskin. Om detta orsakar extra arbete eller andra kostnader, debiteras kunden en behandlingsavgift enligt prislistan och/eller en avgift för de uppkomna kostnaderna. Posti har rätt att låta bli att ta underfrankerade försändelser till transport.