Skip to main content
Sändning av brev som avtalskund

Sändning av inrikes brev som avtalskund

Economy-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna som meddelas i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Lägg breven i lådor med adressidan åt samma håll. Stora och små brevförsändelser samt försändelser med tilläggstjänster läggs i separata lådor. Om antalet försändelser är litet kan försändelserna läggas i samma låda och buntas i separata buntar t.ex. med en gummisnodd. Lägg antingen en styrlapp eller en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen till varje försändelseparti.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Economy-brev med tilläggstjänst: Se Postförskottsbrev

  • Om du använder PTP eller Posti Kontakti skapas det automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti.

  • Läs mer om Sorteringstjänsten som underlättar förarbetet och ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Postkuvert Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda. Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

Posti Kontakt När du postar enskilda meddelanden eller små partier i Skapa och skicka meddelanden-tjänsten, behöver du inte tänka på portobeteckningar eller lämning på posten. Tjänsten skriver ut portobeteckning för försändelserna och omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto.

Frankeringsmaskin Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

Priority-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Lägg breven i lådor med adressidan åt samma håll. Stora och små brevförsändelser samt försändelser med tilläggstjänster läggs i separata lådor. Om antalet försändelser är litet kan försändelserna läggas i samma låda och buntas i separata buntar t.ex. med en gummisnodd. Lägg antingen en styrlapp eller en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen till varje försändelseparti.

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Priority-brev med tilläggstjänst: Se Postförskottsbrev

  • Om du använder PTP eller Posti Kontakti skapas det automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti.

  • Läs mer om Sorteringstjänsten som underlättar förarbetet och ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Posti Kontakti När du postar enskilda meddelanden eller små partier i Skapa och skicka meddelanden-tjänsten, behöver du inte tänka på portobeteckningar eller lämning på posten. Tjänsten skriver ut portobeteckning för försändelserna och omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto.

Postkuvert Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda. Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

Frankeringsmaskin Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

Prissättningstjänstbrev

Lägg inrikes och internationella brev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. Se ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar för blanketten. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Economy-standardbrev Pro

Försändelserna ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. Sorteringstjänsten skapar även automatiskt en områdesindelning för postning i den elektroniska försändelseförteckningen. Se närmare postningsanvisningar.

Rekommenderat brev

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Rekommenderade brev. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Förse försändelsen med ett adresskort för rekommenderat brev utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Brev med mottagningsbevis

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Brev med mottagningsbevis. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Förse försändelsen med ett adresskort för brev med mottagningsbevis utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Assurerad försändelse

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Posti Assurerade försändelser. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Förse försändelsen med ett adresskort för assurerad försändelse utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postförskottsbrev

Från och med 1.1.2019 är Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt avtalskundernas enda beställningskanal för Postförskottsbrev. I samband med detta tas de flerdelade adresskorten ur bruk.

Postförskott är en tilläggstjänst för Economy- och Priority-brev. Förse försändelsen med ett adresskort för postförskott utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod. Maximisumman för Postförskott är 2 000 euro.

Postförskottsbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Expressbrev

Posti SmartShip-beställningskanal

Skriv ut ett adresskort med Express-beteckning via Posti SmartShip-beställningskanalen och fäst det på försändelsen, vid tilläggstjänsten lördagsutdelning kontrollera tjänstens tillgänglighet (kontrollera tjänstens tillgänglighet).

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt.

Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet, på brev med lördagsutdelning dessutom denna etikett (kontrollera tjänstens tillgänglighet). Etiketter kan beställas via materialbeställningen eller hämtas på posten. Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postkuvert

Postkuvertsortimentet har kompletterats med expressbrevskuvert i storleken C4/E4 och C5/E5. Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda. Ej Lördagsutdelning-tilläggstjänst.

Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

Frankeringsmaskin

Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet, på brev med lördagsutdelning dessutom denna etikett (kontrollera tjänstens tillgänglighet). Etiketter kan beställas via materialbeställningen eller hämtas på posten.

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Pröva också det smidiga och tydliga Expresskuvertet. Det är ett kartongkuvert med betalt porto. Ange endast adressatens och avsändarens uppgifter, fäst Exprès-streckkodsetiketten och lämna brevet på posten. Inrikes och utrikes Expresskuvert kan beställas via materialbeställningen.

Svarsförsändelse

Svarsförsändelsekuvert eller lappar kan lämnas i en brevlåda. Laboratorieprov (gulrandig förpackning) måste lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal, terminal, eller så använder man den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Läs närmare förpacknings- och postningsanvisningar för provförsändelser.