Sändning av brev som avtalskund

Sändning av inrikes brev som avtalskund

Economy-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna som meddelas i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt och postningsställe.

Lägg breven i lådor med adressidan åt samma håll. Stora och små brevförsändelser läggs i separata lådor. Om antalet försändelser är litet kan försändelserna läggas i samma låda och buntas i separata buntar t.ex. med en gummisnodd. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till postterminalen i Uleåborg eller till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

  • Economy-brev med tilläggstjänst: Se Postförskottsbrev

  • Om du använder Sorteringstjänsten eller Posti Kontakti skapas det automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti.

  • Läs mer om Sorteringstjänsten som underlättar förarbetet och ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Postkuvert Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

Posti Kontakt När du postar enskilda meddelanden eller små partier i Skapa och skicka meddelanden-tjänsten, behöver du inte tänka på portobeteckningar eller lämning på posten. Tjänsten skriver ut portobeteckning för försändelserna och omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto.

Frankeringsmaskin Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

Priority-brev

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt och postningsställe.

Lägg breven i lådor med adressidan åt samma håll. Stora och små brevförsändelser läggs i separata lådor. Om antalet försändelser är litet kan försändelserna läggas i samma låda och buntas i separata buntar t.ex. med en gummisnodd. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till postterminalen i Uleåborg eller till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

  • Priority-brev med tilläggstjänst: Se Postförskottsbrev

  • Om du använder Sorteringstjänsten eller Posti Kontakti skapas det automatiskt en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti.

  • Läs mer om Sorteringstjänsten som underlättar förarbetet och ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

Posti Kontakti När du postar enskilda meddelanden eller små partier i Skapa och skicka meddelanden-tjänsten, behöver du inte tänka på portobeteckningar eller lämning på posten. Tjänsten skriver ut portobeteckning för försändelserna och omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto.

Postkuvert Postkuvert-försändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

Frankeringsmaskin Vanliga brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda, Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

Prissättningstjänstbrev

Lägg inrikes och internationella brev som går till prissättningstjänsten i separata transportlådor. Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten (styrlappen) överst i varje låda. Se här ifyllnadsmodell och noggrannare postningsanvisningar för blanketten. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställ eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Economy-standardbrev Pro

Försändelserna ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Economy-brev enligt Postis instruktioner. Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. Sorteringstjänsten skapar även automatiskt en områdesindelning för postning i den elektroniska försändelseförteckningen. Se närmare postningsanvisningar.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till postterminalen i Uleåborg eller till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. 

Priority-standardbrev Pro

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. Se närmare postningsanvisningar.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till postterminalen i Uleåborg eller till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden.

Rekommenderat brev

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Rekommenderade brev.

Förse försändelsen med ett adresskort för rekommenderat brev utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod, samt nödvändiga märkningar för de utvalda tilläggstjänsterna.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Brev med mottagningsbevis

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Brev med mottagningsbevis.

Förse försändelsen med ett adresskort för brev med mottagningsbevis utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod, samt nödvändiga märkningar för de utvalda tilläggstjänsterna.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Assurerad försändelse

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Assurerade försändelser.

Förse försändelsen med ett adresskort för assurerad försändelse utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod, samt nödvändiga märkningar för de utvalda tilläggstjänsterna.

Försändelsen kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Postförskottsbrev

Posti SmartShip eller ett annat EDI-gränssnitt är avtalskundernas enda beställningskanal för Postförskottsbrev.

Postförskott är en tilläggstjänst för Economy- och Priority-brev. Förse försändelsen med ett adresskort för postförskott utskrivet via Posti SmartShip. Adresskortet har en identifierande uppföljningsstreckkod, dvs. en försändelsekod. Maximisumman för Postförskott är 2 000 euro.

Postförskottsbrev kan lämnas in på Postis serviceställe eller en postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Expressbrev

Posti SmartShip-beställningskanal

Skriv ut ett adresskort med Express-beteckning via Posti SmartShip-beställningskanalen och fäst det på försändelsen, vid tilläggstjänsten lördagsutdelning kontrollera tjänstens tillgänglighet (kontrollera tjänstens tillgänglighet).

Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Fakturering enligt försändelseförteckning

Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckningen Port Payé (PP) för Priority-brev enligt Postis instruktioner. På den elektroniska försändelseförteckningen anges leveranspartiets uppgifter, såsom betalare, produktnummer, stycketal, område och enhets- eller totalvikt. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället.

Fäst Exprès-streckkodsetiketten och expressetiketten på brevet, på brev med lördagsutdelning dessutom denna etikett (kontrollera tjänstens tillgänglighet). Etiketter kan beställas via materialbeställningen eller hämtas på posten. Expressbrev kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Laboratorieprov och Svarsförsändelser

Laboratorieprov (gulrandig förpackning) måste lämnas in på Postis serviceställe, en postterminal eller, så använder man den avgiftsbelagda avhämtningstransporten.

Läs närmare förpacknings- och postningsanvisningar för provförsändelser.
Svarsförsändelsekuvert eller lappar kan också lämnas i en brevlåda.

Tulletiketter och tulldeklarationer

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Se tullinstruktioner