Skip to main content
Priser för övriga tjänster
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Priser för övriga tjänster

Adressändrings-, poststyrning- och utdelningstjänster

Du kan lägga till betalda tjänster till din flyttning- och semesterposttjänst, sådana som närpostlåda, eftersändning av postförsändelser, avbrott i utdelningenoch parallelladress och hemleverans av tidningen.

Ladda ner pdf-prislista för Adressändrings- och poststyrningstjänster

Hemtransport / Avhämtnings- och utdelningstransport

Privatkunders hemtransportbeställningar på kundtjänsten 0600 94325 (1,84 €/svarad samtal + lna/msa). Observera att det är inte möjligt att betala försändelser som levereras hem med kontanter.

AntalInkl. moms €Inkl. moms €
1-5 paket11,008,87
6-10 paket19,0015,32

Ändringar av uppgifter på en försändelse eller faktura som redan avsänts

För ändringar som utförs på avsändarens begäran debiteras 18,02 €/ändring + möjligt transport avgift som Postpaket.

 • ändring av adressatens namn/adress

 • ändring av postförskottsbeloppet

 • ändring av kontonummer (endast i inrikes trafik)

 • anhållan om återtagande av försändelsen

 • ändring av försändelsens överlämningsvillkor (överlämning till adressaten personligen avlägsnas/läggs till)

 • förkortning av liggetiden för brevförsändelser med en kalendervecka

 • hemtransport av försändelse som är avsedd att hämtas på posten (endast i inrikes trafik)

 • förlängning av liggetiden för paket med högst 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik)

 • ändring av kunduppgifter i fakturering

Ändringsbegäran kan sändas till adressen palvelumuutos@posti.com. Kunden meddelas om hur åtgärden gällande inrikes ändringsbegäran lyckats.

Övriga tjänster

Lösenavgift

Förutom uteblivet porto debiteras 3,00 €/försändelse

Kopia av frakt eller fakturering dokument

Kvittot debiteras för beställaren 10,02 € / dokument (exkl. 8,08 €)

Debitering för annat arbete

 • för överenskommet utredningsarbete

 • för onödigt eller för sent utredningsarbete

 • för tilläggstjänster vid mottagning

 • för annat extra arbete

 • för extra väntan vid hämtning eller utdelning

 • för onödigt hämtnings- eller utdelningsförsök på beställning

debiteras 62,00 €/timme eller 12,00 €/st.