Priser för övriga tjänster

Adressändrings-, poststyrning- och utdelningstjänster

Du kan lägga till betalda tjänster till din flyttning- och semesterposttjänst, sådana som närpostlåda, eftersändning av postförsändelser, avbrott i utdelningenoch parallelladress och hemleverans av tidningen.

Ladda ner pdf-prislista för Adressändrings- och poststyrningstjänster

Ändringar av uppgifter på en försändelse eller faktura som redan avsänts

För ändringar som utförs på avsändarens begäran debiteras 15,09 €/ändring + moms och möjligt transportavgift som Postpaket.

 • ändring av adressatens namn/adress

 • ändring av postförskottsbeloppet

 • ändring av kontonummer (endast i inrikes trafik)

 • anhållan om återtagande av försändelsen

 • ändring av försändelsens överlämningsvillkor (överlämning till adressaten personligen avlägsnas/läggs till)

 • förkortning av liggetiden för brevförsändelser med en kalendervecka

 • hemtransport av försändelse som är avsedd att hämtas på posten (endast i inrikes trafik)

 • förlängning av liggetiden för paket med högst 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik)

 • ändring av kunduppgifter i fakturering

Ändringsbegäran kan sändas till adressen palvelumuutos@posti.com. Kunden meddelas om hur åtgärden gällande inrikes ändringsbegäran lyckats.

Övriga tjänster

Lösenavgift

Förutom uteblivet porto debiteras 3,00 €/försändelse

Kopia av frakt eller fakturering dokument

Kvittot debiteras för beställaren 10,02 € / dokument (exkl. 8,08 €)

Debitering för annat arbete

 • för överenskommet utredningsarbete

 • för onödigt eller för sent utredningsarbete

 • för tilläggstjänster vid mottagning

 • för annat extra arbete

 • för extra väntan vid hämtning eller utdelning

 • för onödigt hämtnings- eller utdelningsförsök på beställning

debiteras 62,00 €/timme eller 12,00 €/st.