Skip to main content
Poststyrningstjänsternas priser
Meddelande

Vi delar ut försändelser som inte kunde behandlas under PAU:s strejk så snabbt som möjligt. Läs mer Det råder rusning i produktionen och därför kan vi tyvärr inte utreda eller skynda på enskilda försändelser och leveranspartier i vår posthantering.

Poststyrningstjänsternas priser

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst beställs separat. Serviceavgiften är alltid tjänstebeställningsspecifik.

Posti Adressändring

Med adressändring avses den anmälan med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes adress upphör att gälla och uppger den nya ordinarie adressen som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Uppgift om adressändring styr inte paketförsändelser.

Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Flyttpost är en heltäckande tjänst för eftersändning av postförsändelser som kan beställas i samband med en permanent adressändring. Vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress. Paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

Priser €/12 månadermoms 0 %moms 24 %
På internet47,4158,79
Med blanket54,1267,11
Priser fr.o.m. 1.1.2020
På internet52,1564,67
Med blanket59,5373,82

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka– 2 månader

Priser €/ 1 vecka - 2 månader.moms 0 %moms 24 %
På internet27,0633,55
Med blanket42,0152,09
Priser fr.o.m. 1.1.2020
På internet29,7736,91
Med blanket46,2157,30

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka - 2 månader

Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen som varar i över två månader bygger på perioder på två månader.

Tidsuttrycket en vecka avser 7 dagar. Vid beräkning av tjänstens längd räknas både start- och slutdatumet till tjänstens giltighetsperiod.

Priser 1 vecka - 2 månadermoms 0 %moms 24 %
På internet27,0633,55
Med blanket33,8842,01
Priser fr.o.m. 1.1.2020
På internet29,7736,91
Med blanket37,2746,21