Poststyrningstjänsternas priser

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst beställs separat. Serviceavgiften är alltid tjänstebeställningsspecifik.

Posti Adressändring

Med adressändring avses den anmälan med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes adress upphör att gälla och uppger den nya ordinarie adressen som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Uppgift om adressändring styr inte paketförsändelser.

Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Flyttpost är en heltäckande tjänst för eftersändning av postförsändelser som kan beställas i samband med en permanent adressändring. Vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress. Paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

Priser €/12 månadermoms 0 %moms 24 %
På internet52,1564,67
Med blanket59,5373,82
Priser 1.1.2021 €/12 månadermoms 0%moms 24%
På internet57,3771,13
Med blanket65,4881,20

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka– 2 månader

Priser €/ 1 vecka - 2 månader.moms 0 %moms 24 %
På internet29,7736,91
Med blanket46,2157,30
Priser 1.1.2021 €/ 1 vecka- 2 månadermoms 0%moms 24%
På internet32,7540,61
Med blanket50,8363,03

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka - 2 månader

Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen som varar i över två månader bygger på perioder på två månader.

Tidsuttrycket en vecka avser 7 dagar. Vid beräkning av tjänstens längd räknas både start- och slutdatumet till tjänstens giltighetsperiod.

Priser 1 vecka - 2 månadermoms 0 %moms 24 %
På internet29,7736,91
Med blanket37,2746,21
Priser 1.1.2021moms 0%moms 24%
På internet32,7540,61
Med blanket41,0050,84