Poststyrningstjänsternas priser

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst beställs separat. Serviceavgiften är alltid tjänstebeställningsspecifik.

Posti Adressändring

Med adressändring avses den anmälan med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes adress upphör att gälla och uppger den nya ordinarie adressen som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Uppgift om adressändring styr inte paketförsändelser.

Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Flyttpost är en heltäckande tjänst för eftersändning av postförsändelser som kan beställas i samband med en permanent adressändring. Vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress. Paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

Priser /12 månadermoms 0%moms 24%
På internet69,0385,66
With form78,7797,69

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka– 2 månader

Den post som anlänt under avbrottet kan hämtas den tredje arbetsdagen efter avbrottet. Posten levereras inte för uthämtning medan tjänsteperioden pågår.

Priser / 1 vecka- 2 månadermoms 0%moms 24%
På internet39,3848,9
Med blanket61,1575,81

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka - 2 månader

Genom att avbryta utdelningen försäkrar du att din postlåda inte fylls under semestern och att din post förvaras tryggt.

Priser / 1 vecka- 2 månadermoms 0%moms 24%
På internet39,3848,9
Med blanket49,3461,15