Prisändringar för brev-, tidnings- och marknads­föringstjänster 1.5.2022

Prisändringar för brev-, tidnings- och marknads­föringstjänster 1.5.2022

Vi arbetar ständigt med att hålla nere kostnaderna och upprätthålla tjänster av hög kvalitet. Stigande inflation, särskilt stigande energipriser, och brist på arbetskraft har en direkt inverkan på våra kostnader.

Vi har optimerat till exempel transporter och utdelningsrutter för att tygla kostnadsökningen och därmed även minskat bränsleförbrukningen. Samtidigt främjar vi vårt mål att vara ett nollutsläppsföretag senast 2030.

Kostnadsökningen har dock varit oförutsett kraftig. På grund av detta kommer vi att höja posttjänsternas listpriser från och med den 1 maj 2022 med i genomsnitt 9,4 procent.

Orsaken bakom detta är den kraftiga nedgången av antalet försändelser. Under 2000-talet har mängden brev som Posti delar ut har till följd av den snabba digitaliseringen och konkurrensen minskat med nästan 70 procent, och denna minskning väntas fortsätta.

Kundspecifika ändringar kan avvika från de listpriser som uppges.

De centrala tjänsterna som påverkas av prisökningarna

Inrikes och internationella brev

  • Priority- och Economy-brev, Postkuvert, prissättningstjänsten, värdeförsändelser och svarsförsändelser

Direktreklam och marknadsföringsdatatjänster

  • Kunddirekt, Hemdirekt och Postinen

  • Kontrolltjänst och Flyttare Lead

Tidskrifter och dagstidningar

  • Tidskrift Pro, Economy Tidning och Tidning-tjänsten samt tidningar inom Dags- och Distansutdelning

  • Prisändringarna varierar enligt tjänst

  • Prisändringen gäller inte dagstidningar inom tidigutdelningen

Tjänster för mottagning och poststyrning

  • Bland annat Företagspostnummer, Postbox och företagens adressändringstjänst

  • Prisändringarna varierar enligt tjänst

Se nya prislistor