Prisändringar för brev-, tidnings- och marknads­föringstjänster 1.10.2022

Prisändringar för brev-, tidnings- och marknads­föringstjänster 1.10.2022

Inflationen har fortsatt att öka och detta har en betydande inverkan på våra kostnader. Utöver ökningen av den allmänna kostnadsnivån har också den kraftigt minskade volymen av papperspost haft en inverkan, och denna minskning förväntas fortsätta.

Vad gäller ökningen av de allmänna kostnaderna finns det ingen förbättring inom synhåll, åtminstone inte under det första kvartalet år 2023, och därför är vi tvungna att tidigarelägga den prisändring som vanligtvis sker vid årsskiftet. På grund av den kraftiga kostnadsökningen kommer vi att höja posttjänsternas listpriser redan från och med den 1 oktober 2022, med i genomsnitt 9,8 procent.

Priserna gäller tills vidare. Kundspecifika ändringar kan avvika från de listpriser som uppges.

De centrala tjänsterna som påverkas av prisökningarna

Inrikes och internationella brev

  • Priority- och Economy-brev, Postkuvert, prissättningstjänsten, värdeförsändelser och svarsförsändelser. Även priserna för brev som stämplats med frankeringsmaskin ändras.

  • Priserna på Inrikes Expressbrev, Expressvar som är mindre än 3 cm tjocka och Prioritysvar ökar med 20 procent

Direktreklam och marknadsföringsdatatjänster

  • Kunddirekt, Hemdirekt och Postinen

  • Kontrolltjänst

Tidskrifter och dagstidningar

  • Posti Tidning, Distansutdelning av tidning och tilläggstjänster för riksomfattande och regionala tidningar

  • Prisändringen gäller inte dagstidningar inom tidigutdelningen

  • Prisändringen gäller inte heller tjänsterna Tidskrift Pro, Economy Tidning och Dagsutdelning av tidning. Den 1 januari 2023 övergår man i dessa tjänster till regional prissättning baserad på den regionala ABC-områdesindelningen, och på grund av detta anmäls prisändringarna separat under hösten.

Tjänster för mottagning och poststyrning

  • Bland annat Företagspostnummer, Företagsadress, Postbox och företagens adressändringstjänst

Se nya prislistor