Bränsletillägg

Bränsletillägget gäller avtalskunder i inhemska och internationella pakettjänster och transporter enhetstjänster. Källan för bränsletillägg är Europeiska kommissionens Weekly Oil Bulletin.

Bränsletillägget för transporter av trycksaker är kopplat till utvecklingen av bränslefaktorn i Statistikcentralens lastbilstrafikindex.

Bränsletillägget följs upp månatligen.

Inrikestrafiken

Paket, inklusive hämtnings- och utdelningstjänst

  • Fr.o.m. 01.09.2021 är bränsletillägget 11,40 %.

  • Fr.o.m. 01.08.2021 är bränsletillägget 11,40 %.

Bränsletillägget bygger på utvecklingen av bränslekostnad i European Commission, Weekly Oil Bulletin.

Frakt och Expressfrakt

  • Fr.o.m. 01.09.2021 är bränsletillägget för inrikes frakt coh expressfrakt 27,12 %.

  • Fr.o.m. 01.08.2021 är bränsletillägget för inrikes frakt coh expressfrakt 27,11 %.

Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

Trycksakstransport Bränsletillägget gäller för inrikes trycksakstransporttjänster för avtalskunder. Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken / bränslefaktor. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

  • Fr.o.m. 01.09.2021 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 16,17 %.

  • Fr.o.m. 01.08.2021 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 15,84 %.

Flygtransport av tidningar Ett bränsle- och frakttillägg gäller endast de kunder som har ingått ett avtal om flygtransport med Posti. Tilläggsavgiften varierar enligt marknadspriset och är lika hög som det bränsle- och frakttillägg som flygbolaget debiterar Itella.

  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,311 €/kg.

Internationell trafik

Paket och lastbärartjäster

  • Fr.o.m. 01.09.2021 är bränsletillägget för paket 11,40 % och för lastbärare 27,12 %.

  • Fr.o.m. 01.08.2021 är bränsletillägget för paket 11,40% och för lastbärare 27,11 %.