Skip to main content
Meddelande

PAU:s strejker försenar en del av försändelserna. Läs mer Strejken gör posthanteringen och utdelningen långsammare. Vi kan tyvärr inte utreda gången av en enskild försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen för närvarande.

Bränsletillägg

Bränsletillägget gäller avtalskunder i inhemska och internationella pakettjänster och transporter enhetstjänster. Bränsletillägget följs upp månatligen.

Inrikestrafiken

Paket- och Expressfrakt

  • Fr.o.m. 01.11.2019 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 9,73 %.

  • Fr.o.m. 01.10.2019 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 9,31 %.

Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken/bränslefaktor.

Frakt

  • Fr.o.m. 01.11. 2019 är bränsletillägget för inrikes frakt 19,28 %.

  • Fr.o.m. 01.10. 2019 är bränsletillägget för inrikes frakt 19,66 %.

Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

Trycksakstransport Bränsletillägget gäller för inrikes trycksakstransporttjänster för avtalskunder. Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken / bränslefaktor. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

  • Fr.o.m. 01.10.2019 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 11,33 %.

  • Fr.o.m. 01.09.2019 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 11,59 %.

Flygtransport av tidningar Ett bränsle- och frakttillägg gäller endast de kunder som har ingått ett avtal om flygtransport med Posti. Tilläggsavgiften varierar enligt marknadspriset och är lika hög som det bränsle- och frakttillägg som flygbolaget debiterar Itella.

  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,311 €/kg.

  • T.o.m. 30.04.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,209 €/kg.

Internationell trafik

Paket och lastbärartjäster

  • Fr.o.m. 01.10.2019 är bränsletillägget för paket och lastbärare 9,31 %.

  • Fr.o.m. 01.09.2019 är bränsletillägget för paket och lastbärare 9.44 %.