Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Bränsletillägg

Bränsletillägget gäller avtalskunder i inhemska och internationella pakettjänster och transporter enhetstjänster. Bränsletillägget följs upp månatligen.

Inrikestrafiken

Paket och Expressfrakt

  • Fr.o.m. 01.03.2020 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 10,39 %.

  • Fr.o.m. 01.02.2020 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 10,12 %.

Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken/bränslefaktor.

Frakt

  • Fr.o.m. 01.04.2020 är bränsletillägget för inrikes frakt 18,49 %.

  • Fr.o.m. 01.03.2020 är bränsletillägget för inrikes frakt 20,16 %.

Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

Trycksakstransport Bränsletillägget gäller för inrikes trycksakstransporttjänster för avtalskunder. Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken / bränslefaktor. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

  • Fr.o.m. 01.03.2020 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 13,42 %.

  • Fr.o.m. 01.02.2020 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 12,90 %.

Flygtransport av tidningar Ett bränsle- och frakttillägg gäller endast de kunder som har ingått ett avtal om flygtransport med Posti. Tilläggsavgiften varierar enligt marknadspriset och är lika hög som det bränsle- och frakttillägg som flygbolaget debiterar Itella.

  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,311 €/kg.

  • T.o.m. 30.04.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,209 €/kg.

Internationell trafik

Paket och lastbärartjäster

  • Fr.o.m. 01.03.2020 är bränsletillägget för paket och lastbärare 10,39 %.

  • Fr.o.m. 01.02.2019 är bränsletillägget för paket och lastbärare 10,12 %.