Bränsletillägg

Ändringar i bränsletillägget från och med den 16 mars 2022

Bränslekostnaderna har stigit oförutsägbart den senaste tiden på grund av det pågående kriget i Ukraina. Förändringarna kommer att påverka alla företag i branschen. Postis partners, som spelar en viktig roll i att implementera de tjänster vi erbjuder, befinner sig i en särskilt svår situation.

För att säkerställa ett fungerande logistiknätverk kommer vi att göra ändringar i bränsletillägget från och med den 16 mars 2022. Förändringar är nödvändiga för att säkerställa vår serviceförmåga inför oförutsägbara förändringar på marknaden.

Inhemska paket, inklusive hämtning- och utdelningstjänst, samt internationell pakettrafik

Bränsletillägget kommer att uppdateras från och med den 16 mars 2022. I framtiden är även uppdateringar i mitten av månaden möjliga.

Frakt och Expressfrakt, samt internationella lastbärartjänster

Bränsletillägget kommer att uppdateras varje vecka från och med den 16 mars 2022. Det nya bränsletillägget träder i kraft på onsdagar och kommer att användas tills vidare.

Vår kundtjänst hjälper gärna till.

Inrikestrafiken

Paket, inklusive hämtnings- och utdelningstjänst

  • Fr.o.m. 1.5.2022 är bränsletillägget 17,60 %.

  • Fr.o.m. 1.4.2022 är bränsletillägget 17,76 %.

Frakt och Expressfrakt

  • Fr.o.m 18.5.2022 är bränsletillägget för inrikes frakt och expressfrakt 23,98 %.

  • Fr.o.m 11.5.2022 är bränsletillägget för inrikes frakt och expressfrakt 22,65 %.

Bränsletilläggets storlek justeras en gång i veckan.

Trycksakstransport

Bränsletillägget gäller för inrikes trycksakstransporttjänster för avtalskunder. Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken / bränslefaktor. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

  • Fr.o.m. 1.5.2022 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 33,88 %.

  • Fr.o.m. 1.4.2022 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 25,82 %.

Internationell trafik

Paket

  • Fr.o.m. 1.5.2022 är bränsletillägget för paket 17,60 %.

  • Fr.o.m. 1.4.2022 är bränsletillägget för paket 17,76 %.

Lastbärartjäster

  • Fr.o.m. 18.5.2022 är bränsletillägget för lastbärare 23,98 %.

  • Fr.o.m. 11.5.2022 är bränsletillägget för lastbärare 22,65 %.