///
Priser och räknare

Priser och räknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se produktvillkor.

Ändringar i Postis brev-, tidnings- och direktmarknadsföringstjänster och priser för avtalskunder 1.1.2021. En sammanfattning av uppgifterna finns på vår webbplats posti.fi/posti-fornyas

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se prislistor för avtalskunder