Skip to main content
Priser och räknare
Meddelande

På grund av produktionsöverbelastning kan vi tyvärr inte spåra eller rusa framstegen med en enda försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen.

Priser och räknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan.

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se prislistor för avtalskunder

Ändringar i Postis tjänster och priser för avtalskunder 1.1.2020. Du hittar de nya priserna och tjänsteändringarna för brev-, tidnings- och direktmarknadsföringstjänster på adressen posti.fi/posti-fornyas.