Priser och räknare

Priser och räknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se produktvillkor.

Priserna för avtalskundernas Economy-standardbrev Pro och internationella brevtjänster ändras fr.o.m. 1.5.2021. De nya priserna hittar du nedan under Priser för avtalskunder. De uppdaterade prisräknarna hittar du också inom kort under Prisräknare.

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se prislistor för avtalskunder