Skip to main content
Priser och räknare
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Priser och räknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se produktvillkor.

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se prislistor för avtalskunder

Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster – Avtalsprislista 1.8.2020: Områdesfördelning som används i tjänsten Economy-standardbrev Pro förändras, listpriserna för A- och B-områden sänks. Priserna för andra tjänster förblir oförändrade.