Småföretagens servicekanal på nätet

Vi erbjuder dig tillgång till mångsidiga nättjänster för sändning av fakturor och brev samt för mottagning av elektroniska meddelanden.

Nätverkets tjänster för dig

  • Du kan skicka brev och fakturor per post och elektroniskt.

  • Du får en elektronisk postlåda för mottagning och arkivering av brev och fakturor

  • Du hyr en postboxtjänst för ditt företag

Ny kund? Registrera dig så får du genast tillgång till tjänsterna. Du ska ha firmateckningsrätt i ditt företag samt personliga nätbankskoder.

Ärendekontot är ett enkelt betalningssätt

Du kan börja använda ärendekontot genast efter att du har registrerat dig som kund. Med hjälp av kontot kan du betala de tjänster du använder utan separata fakturor. Det är också lätt att betala små engångsköp. Du kan följa kontotransaktionerna och får för bokföringen en verifikation för användningen av tjänster till din elektroniska postlåda. Överför pengar till ärendekontot som nätbetalning. Nätbetalningarna syns genast på ärendekontot.

Så här börjar du använda tjänsten

1.Identifiera dig

Identifieringen sker i Signom-tjänsten med hjälp av personliga nätbankskoder eller mobil id. Du ska ha firmateckningsrätt i det företag för vilket du vill skaffa Nätverket-tjänsten. Identifieringen behövs eftersom tjänsten ger tillgång till företagets elektroniska postlåda för mottagning av brev och fakturor.

2.Registrera dig

När identifieringen är klar öppnas Nätverkets registreringssida. Godkänn villkoren och fyll i uppgifterna.

3.Börja använda tjänsten

Du kan nu börja använda Nätverket. Använd i fortsättningen din e-postadress och det lösenord du valt för att logga in i tjänsten.