Posti Nätverk-tjänst

Tjänsten Posti Nätverk är en tjänstkanal för småföretagare, som omfattar digital sändning och mottagning av fakturor samt en elektronisk postlåda för mottagning och arkivering av brev och fakturor. Dessutom kan du hyra en postbox från Nätverket och skicka anmälningar till myndigheterna via TYVI.

Antalet aktiva användare av Nätverk-tjänsten har minskat och förändringar i tjänsten kommer att göras 31.3.2022 och 28.4.2022.

Inloggning till tjänsten hittar du längst ner på sidan.

Vilka förändringar kommer?

Det kommer att göras förändringar i Posti Nätverk-tjänsterna från och med 31.3.2022, varefter inga nya elektroniska brev och/eller fakturor kommer att skickas till Nätverket. Funktionerna för att skicka och ta emot fakturor och dokument kommer att stängas helt 28.4.2022.

Tjänster som försvinner från Nätverket:

 • Elektronisk postlåda

 • Sändning av faktura

 • Sändning av brev

 • Mottagning av e-fakturor

Vad handlar du i fortsättningen?

 • Spara de dokument du behöver senast 28.4.2022

  • Brev och fakturor i tjänsten kommer inte längre att vara tillgängliga efter 28.4.2022, så det är viktigt att spara de dokument du behöver innan detta händer.

 • Andra Nätverk-tjänster används fortfarande, dvs. uthyrning av Postbox samt övergång till TYVI-tjänsten.

Hur skickar man fakturor i fortsättningen?

 • Vi har kommit överens om ett samarbete med Zervant Oy, vars nättjänst gör det möjligt för dig att sköta om skickandet av ditt företags fakturor.

 • I de tjänster som tillhandahålls av Zervant är Posti inte en part, förmånstagare eller operatör, men om du vill ingår du ett avtal direkt med tjänsteleverantören.

 • Som registrerad användarföretag av Nätverket kommer du att ha tillgång till de faktureringstjänstpaket som tillhandahålls av Zervant under en period av sex (6) månader utan kostnad.

  • Denna förmån måste lösas in senast 30.4.

  • Instruktioner om hur du löser in förmånen kommer att skickas till din postlåda för Nätverk-tjänsten.