Internationella sanktioner

Internationella sanktioner

EU, inklusive Finland, FN, USA och andra länder fastställer begränsningar, det vill säga sanktioner, till exempel vad gäller det som är tillåtet att skicka till vissa personer, organisationer eller länder. Syftet med sanktionerna är vanligtvis att förhindra att vissa varor, tjänster, finansiering och information levereras till mottagarna.

Din skyldighet som avsändare är att säkerställa att innehållet i din leverans inte bryter mot sanktionernas bestämmelser. Om du bryter mot sanktionernas bestämmelser kan Posti vidta olika åtgärder vad gäller din försändelse, inklusive att förstöra den. Som avsändare du kan du även bli mål för undersökningar utförda av behöriga myndigheter.

Var får jag ytterligare information?

Om du skickar post från Finland hittar du nyttig information på utrikesministeriets webbplats http://formin.finland.fi , inklusive länkar till information som har publicerats av EU och FN. På utrikesministeriets webbplast hittar du information om bl.a.

  • de länder som är föremål för sanktioner. Dessa sanktioner kan inkludera begränsningar vad gäller att skicka varor av en viss typ. Om du tänker skicka något till ett land som är föremål för sanktioner ska du först säkerställa att det är tillåtet att skicka innehållet i din försändelse till landet i fråga.

  • namngivna personer och organisationer som är föremål för sanktioner. Utrikesministeriet upprätthåller en förteckning över personer och organisationer som är föremål för sanktioner. Affärstransaktioner med dessa namngivna personer och organisationer är typiskt förbjudna, inklusive att skicka pengar eller varor till personerna eller organisationerna i fråga. Dessa namngivna personer och organisationer finns ofta i länder som är föremål för sanktioner, eller de har någon form av kontakt med länderna i fråga. Dessa namngivna personer och organisationer kan dock även finnas någon annanstans än i de länder som är föremål för sanktioner. En förteckning över de namngivna personerna och organisationerna finns på utrikesministeriets webbplats.

Kontrollera alltid de aktuella uppgifter som rör din försändelse på utrikesministeriets webbplats innan du skickar något. Utöver de sanktionsbestämmelser till vilka hänvisas på denna sida kan din försändelse även vara föremål för andra sanktionsbestämmelser.