Landspecifika uppgifter

Landspecifika uppgifter

De tillgängliga alternativen för varje land. Leveranstider, minsta och maximala mått och väga.

Undantag i posttrafiken

Se avgiftszonerna Beakta även internationella sanktioner

Alltmer detaljerade förhandsuppgifter krävs om innehållet av varuförsändelser som skickas till länder utanför EU

I enlighet med den internationella avtals- och lagstiftningsreformen krävs alltmer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet av postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU. Reformen träder i kraft i full utsträckning i början av år 2021. Läs mera i meddelandet.

Tulletiketter och tulldeklarationer

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Se tullinstruktioner