Sorteringstjänst garanterar kvaliteten

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent. Sorteringstjänsten producerar 2D-koder och 4-placeringskoder som används i brev-, tidning- och DM-försändelser.

Fördelarna för kunden

Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

 • Genom att använda Sorteringstjänsten och uppfylla sändningsvillkoren går det att påskynda leveransen av försändelsen med en vardag.

 • Postningskvaliteten bir bättre och man säkerställer att försändelserna kommer fram, eftersom sorteringstjänsten kontrollerar att adressen är korrekt.

 • Försändelsen skickas till rätt postanstalt, även om postnumret vore felaktigt.

 • Sannolikheten för fel i postningen minskar, eftersom Sorteringstjänsten styr genomförandet av postningen

Fördelarna för postningshusen

 • Sorteringstjänsten ger tydliga och aktuella instruktioner för postning.

 • Sorteringstjänsten skapar automatiskt bunt- och lastbärarlappar samt den Elektroniska försändelseförteckningen.

 • Man behöver inte längre mata in uppgifter som gäller förarbetet för postning eller postnummerfördelningen i PTP (Planeringsapplikation för postning).

 • Sorteringstjänsten skapar automatiskt kodernas innehåll

Så här fungerar sorteringstjänsten

*Postninghusets sorteringsystem måste vara kompatibelt med Sorteringstjänsten. Postningshuset och Posti ingår ett avtal om användningen av tjänsten.Kodernas placering på försändelserna

Kontakta din kontaktperson på Posti för koderna. Du kan välja mellan tre olika koder.

2D (16x16 = 8x8 mm) 2D (8x32 = 4x16 mm) 4-placeringskod (5x50 mm)

Koderna

2D- och 4-placeringskodens modeller

När kan jag påskynda transporthastigheten för mina försändelser?

Din försändelserna i regel är framme på den tredje dagen efter postinlämningen. Genom att använda Sorteringstjänsten kommer din försändelse i regel fram redan på den andra vardagen, förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Du använder någon av följande tjänster: Tidning, Dagstidning, Tidskrift

 • Partistorlekarna och delpartierna för din försändelse är tillräckligt stora: Tidning, Dagstidning och Tidskrift: 15 000 st.

 • Postningsföretaget buntar ihop försändelserna eller packar dem i lådor i enlighet med Sorteringstjänstens anvisningar

 • Läs mer om villkoren i avsnittet "Vanliga frågor"

Även om Sorteringstjänsten används delas försändelser dock inte ut på tisdagar. När en försändelse postas på fredag delas den ut på onsdag.