Planeringsapplikation för postning

Planeringsapplikation för postning (PTP) är ett verktyg som är avsett för regelbunden och återkommande postning av tidnings- och Hemdirekt-försändelser. Med PTP sköter du års- och förhandsbeställningar av utdelningarna samt postningsplaner i anslutning till dessa. Utifrån de lämnade uppgifterna skapas en elektronisk försändelseförteckning och postningsföretaget kan skriva ut de nödvändiga postningsanvisningarna och -dokumenten.

Postinlämningstider och -ställen

Om du vill göra sista minuten-ändringar i postinlämningstider eller -ställen för ett leveransparti, lämna in en ändringsbegäran med denna blankett.

Om du använder Planeringsapplikationen för postning (PTP), skapas en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti automatiskt. Då behöver du inte fylla i en separat sådan.

För mer information och priser, läs även Prislista för avtalstjänster.

Presentationsmaterial

PTP i korthet