Partisortering och buntning

Partisortering, dvs. buntning och lastning i lastbärare, behövs för stora leveranspartier. Utgångspunkten är att tidningar alltid postas i buntar. Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade postförsändelser är avsedd för dem som postar stora partier samt för adress-, tryckerier, postnings- och utskriftsföretag för att underlätta förarbetet vid postning av leveranspartier.

Korrekt buntade leveranspartier gör sorteringen snabbare och en väl bunden bunt som tål maskinsortering säkerställer att din försändelse är hel och i gott skick då den kommer fram. Adressaten får försändelsen i samma skick som du skickade den.

Försändelserna sorteras i postnummerordning och buntas enligt instruktionerna i Postis Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade försändelser. Om instruktionerna i guiden inte följs kan en tilläggshanteringsavgift eventuellt tas ut.

Nedan har man samlat instruktioner om det viktigaste med partisortering. Om du använder dig av Sorteringstjänsten, får du automatiskt tillgång till korrekta uppgifter.

  • Buntningsordning En bunt görs när en leverans adresserad till ett postnummer, en transportriktning, en distributionsort, ett postnummerområde eller till en sorteringscentral bildar en minst två centimeter hög bunt.

  • Buntlappspåskrifter Buntlappen ska innehålla påskrifter med utdelningstjänst- och styrinformation.

  • Styruppgifter Styruppgifter för leverans Buntarna kan inlämnas till Posti även utan buntlapp, om man på leveransen använder adress- och styrpåskrifter.

  • Transportenheter och lastbärarnivåer Lastbärare ska förpackas så, att leveransen förblir oskadd från avsändare till adressat.

Nivåerna för lastning framgår av Guiden för partisorterade försändelser. Du kan skriva ut styrlappar för lastbärare med streckkod i RCC2-styrlappsystemet. Kontakta kundtjänst om det uppstår oklarheter.