Kontakti – för direktmarknadsföring

Kontakti är ett mångsidigt online-verktyg för planering och genomförande av direktmarknadsföring. Du kan sköta all planering av Hemdirekt-utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakti.

Beställningar av Hemdirekt och Hemdirekt Premium görs antingen via Kontakti eller PTP (Planeringsapplikation för postning). Kontakti lämpar sig särskilt för kampanjer och mindre postningar, medan PTP lämpar sig för regelbunden och upprepad postning.

I Kontakti hittar du verktyg för direktmarknadsföring samt möjligheter till kundrekrytering, kommunikation, informering och skötande av befintliga kunder. Köp adresser till konsumenter eller företagsbeslutsfattare eller planera regionala reklamutdelningar. Skicka brev, meddelanden och kampanjer även till egna kunder på samma gång. Säkerställ att dina försändelser kommer fram genom att kontrollera och uppdatera kundregistret.

Du kan sköta all planering av Hemdirekt-utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakti:

  • Kunden gör sin beställning i Kontakti och överför den till postningsföretaget.

  • Kontakti ger anvisningar för lastning i lastbärare och förmedlar försändelseuppgifterna till den elektroniska försändelseförteckningen.

  • Som postningsföretag kan ni använda systemet för att skriva ut styrlappar och buntlappar för lastbärare.

Läs anvisningarna

Postningsanvisning för Hemdirekt

Tips för den som beställer eller postar Hemdirekt