Instruktioner för postningsföretag

Instruktioner för postningsföretag

På denna sida hittar du en sammanställning av instruktionerna och verktygen för stora eller regelbundna direktreklampartier.

Den senaste instruktionerna:

Guide för sändningssorterade försändelser 2021 Guide för maskinellt sorterbara försändelser 2022 Postningsanvisningar för Kunddirekt 2021 Postningsanvisning för Economy-standardbrev Pro 2022 Postningsanvisning för Priority-standardbrev Pro 2022 Postningsanvisning för Hemdirekt

Verktyg för postningsföretag

Verktygen för postningsföretag, de elektroniska beställningskanalerna, har samlats på Postis servicekanaler. Du loggar in på alla beställningskanaler med samma ärendekod. Koden får du av administratören på ditt företag. Om ni ännu inte har någon administratör på företaget, beställ en ärendekod.

Om du vill göra sista minuten-ändringar i postinlämningstider eller -ställen för ett leveransparti till den information du har angett på PTP, lämna in en ändringsbegäran med denna blankett. Ändringarna är avgiftsbelagda.Planeringsapplikation för postning

Planeringsapplikation för postning (PTP) är ett verktyg som är avsett för regelbunden och återkommande postning av tidnings- och Hemdirekt-försändelser. Med PTP sköter du års- och förhandsbeställningar av utdelningarna samt postningsplaner i anslutning till dessa. Utifrån de lämnade uppgifterna skapas en elektronisk försändelseförteckning och postningsföretaget kan skriva ut de nödvändiga postningsanvisningarna och -dokumenten.

Sorteringstjänst garanterar kvaliteten

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent. Sorteringstjänsten producerar 2D-koder och 4-placeringskoder som används i brev-, tidning- och DM-försändelser.

Partisortering och buntning

Partisortering, dvs. buntning och lastning i lastbärare, behövs för stora leveranspartier. Utgångspunkten är att tidningar alltid postas i buntar. Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade postförsändelser är avsedd för dem som postar stora partier samt för adress-, tryckerier, postnings- och utskriftsföretag för att underlätta förarbetet vid postning av leveranspartier.

Smidigt med maskinell hantering

När du förbereder försändelser för postning, beakta Postis tjänstespecifika krav för maskinell hantering, såsom gränser för mått och vikt samt placeringen av 2D- eller 4-placeringskoder och adressuppgifter. Då tar sig den maskinellt sorterbara försändelsen smidigt genom de olika hanteringsfaserna och når adressaten i rätt tid och i rätt format.

Elektronisk försändelseförteckning

Med den elektroniska försändelseförteckningen lämnar Postis avtalskunder information om brev-, direktmarknadsförings- och tidningsförsändelser till Posti. Försändelseförteckningen utgör underlag för faktureringen. Om du använder Planeringsapplikationen för postning (PTP) eller Kontakti, skapas en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti automatiskt.

Kontakti – för direktmarknadsföring

Kontakti är ett mångsidigt online-verktyg för planering och genomförande av direktmarknadsföring. Du kan sköta all planering av Hemdirekt-utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakti.Beställningar av Hemdirekt och Hemdirekt Premium görs antingen via Kontakti eller PTP (Planeringsapplikation för postning). Kontakti lämpar sig särskilt för kampanjer och mindre postningar, medan PTP lämpar sig för regelbunden och upprepad postning.