Förbjudna försändelser

Inom sina brev- och pakettjänster transporterar Posti inte skjutvapen, patroner, gaspistoler och anordningar avsedda för att avfyra gaspatroner eller föremål som är förvillande lika dem. Sådana föremål är bl.a. vapen- och sprängämnesrepliker, blind ammunition, skjutvapen som försatts i obrukbart skick, luftvapen samt airsoftvapen som efterliknar skjutvapen.

Helt eller delvis förbjudet

  • Pengar, värdepapper, resecheckar, smycken, värdeföremål endast som assurerad försändelse till de länder till vilka det är tillåtet.

  • Droger såsom LSD, morfin, kokain, cannabispreparat och opium är tillåtna för läkemedelsforskning och annan vetenskaplig användning.

  • Förfalskade artiklar och piratkopior.

  • Levande och döda djur (exkl. bin, iglar och silkesmaskar). I internationella försändelser transporterar vi flugor i klassen Drosophilidae mellan officiellt erkända forskningsinstitutioner.

  • Livsmedel som förfars.

  • Levande växter

  • Föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller användas.

Landspecifika uppgifter Läs mer om de måttgränser, importbegränsningar, krav på dokumentation osv. som olika adressländer ställer. Gå till Landspecifika uppgifter.