Små mängder farliga ämnen

Om du åt gången skickar endast små mängder produkter som klassas som farliga ämnen; förpacka produkterna noggrant och förse försändelsen med nödvändiga märkningar, så transporterar vi dem till din kund som ett normalt paket.

Skickar du utomlands?

Posti erbjuder även transporter utomlands för paket med tilläggstjänsten LQ processtillstånd. Är du intresserad? Kontakta din egen Posti-säljare för mer information.

Ansvar och verksamhetsmodell

Avsändarens ansvar

Som avsändare måste du veta dina produkters TFÄ-klassificering och förstå att du är ansvarig för att förpacka och märka dem i enlighet med klassificeringen och att ge korrekt transportinformation till transportföretaget. Försändelser som strider mot lagen eller villkoren levereras inte och kan leda till att tjänsterna avbryts och avtalet hävs. Som kund ansvarar du även för skada som du orsakat på grund av åtgärder som strider mot villkoren, såsom extra administrativa kostnader.

Förpackning

Produkten (till exempel nagellack) förpackas vid behov i en sekundär förpackning, till exempel försäljningsförpackningen, som du förpackar i en pappkartong tillsammans med fyllnads-/packningsmaterial. Produkterna får inte röra på sig eller gå sönder inuti försändelsen. Försändelsen får inte läcka om innehållet skulle gå sönder. Förpackningsmaterialen som används måste kunna absorbera all eventuellt läckande vätska. Totalvikten (bruttomassan) på TFÄ-produkterna får vara högst 5 kg per paket.

Försändelseanteckningar

På paketet fäster du en varningsetikett som anger den begränsade mängden. Se mall nedan eller skriv ut symbolen.

Uppgifter i transportdokument

Meddelande om TFÄ LQ-bruttomassa med EDI-meddelande och på adresskortet. Totalvikt för TFÄ-produkterna i leveranspartiet, till exempel totalvikten för nagellacksflaskor 0,1 kg, meddelas med tilläggstjänsten LQ Processtillstånd.

Returnering

Kontakta alltid den ursprungliga avsändaren innan returneringen. Som avsändare säkerställer du att den som returnerar agerar i enlighet med lagen och Postis krav.

Krav iTFÄ-lagen 2019

LQ-Försändelsebeteckning

Kvadrat som omges av en kantlinje. Sidans längd ska vara minst 100 mm. Kantlinjens tjocklek minst 2 mm. Om storleken på kollit förutsätter det, kan en mindre beteckning användas förutsatt att den är väl synlig (50 x 50 mm). Övre och nedre delen är svart.

Uppgifter i transportdokument: Bruttomassa på LQ-förpackade produkter xx kg

Godkända produkter, ämneskvantiteter och TFÄ-klassificeringar

Artikel och kvantitetTFÄ-klass
Nagellack, innerförpackning högst 25 mlUN 1263, FÄRG ELLER FÄRGRELATERAT MATERIAL, 3, förpackningsgrupper II-III, (UN 3272)
Nagellacksborttagning, innerförpackning högst 100 mlUN 1090, ACETON, 3, förpackningsgrupper III, (UN 1173)
Hårspray, spraymålarfärg, innerförpackning högst 100mlUN 1950, AEROSOLER, 2.5 A, F, O
Hårfärg, innerförpackning högst 1000 mlUN 2984, VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING (8-20%), 5.1, förpackningsgrupper III
Hårfärg, innerförpackning högst 100 mlUN 1479, OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S, 5.1, förpackningsgrupper III
Hårläggningsvätska, handdesinfektion, innerförpackning höst 500 mlUN1170, ETANOLLÖSNING, 3, förpackningsgrupper II
Parfymprodukter, innerförpackning högst 100 mlUN 1266, PARFYMPRODUKTER, 3, förpackningsgrupper II-III