Skip to main content
Sändning
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Sändning

Priser och räknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Se produktvillkor.

Sändning av paket

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna. Om du skickar varor till utlandet, kontrollera vilka leveranstider, mått- och viktgränser samt förbud och begränsningar som gäller för paketets adressland.

Sändning av frakt

Genom korrekt förpackning försäkrar du att försändelsen kommer oskadd fram och att försändelsen också är lätt och säker att hantera.

Sändning av brev

Vi har samlat alla instruktioner som du behöver för att skicka brev och kort på en plats. Om du skickar värdeföremål, använd Posti Assurerad försändelse.

Sändning av tidningar

Vi har samlat alla instruktioner du behöver för att skicka tidningar, bland annat planering av postning, givande av förhandsuppgifter och förberedande arbete.

Sändning av direktreklam

Vi har samlat alla instruktioner som du behöver för att skicka adresserat och oadresserat direktmarknadsföringsmaterial på en plats.

Instruktioner för postningsföretag

På denna sida hittar du en sammanställning av instruktionerna och verktygen för stora eller regelbundna direktreklampartier.

Förbjudna och farliga ämnen

Konsumenters försändelser får inte innehålla farliga ämnen, föremål eller annat som till sin natur är farligt eller förbjudet.

Instruktioner och material till näthandlare

Näthandlare, vi har utarbetat ett färdigt materialpaket som du kan använda för att presentera olika leveranssätt.

Postnings- och betalningssätt

Välj lämpligt betalningssätt utifrån antalet försändelser och önskad servicenivå. Det är lätt för dig att bedöma kostnaderna med räknarna.

Landspecifika uppgifter

De tillgängliga alternativen för varje land. Leveranstider, minsta och maximala mått och väga.