Skip to main content
Meddelande

På grund av produktionsöverbelastning kan vi tyvärr inte spåra eller rusa framstegen med en enda försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen.

Respons om postutdelningen

Med denna blankett kan du göra en begäran om utredning rörande utdelning av post som kommer till dig eller meddela oss om utdelningsförbud av reklampost.

På grund av produktionsöverbelastning kan vi tyvärr inte spåra eller rusa framstegen med en enda försändelse eller ett enskilt leveransparti i posthanteringen.