Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Respons om postutdelningen

Med denna blankett kan du göra en begäran om utredning rörande utdelning av post som kommer till dig eller meddela oss om utdelningsförbud av reklampost.