Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Respons om postutdelningen

Med denna blankett kan du göra en begäran om utredning rörande utdelning av post som kommer till dig eller meddela oss om utdelningsförbud av reklampost.