Förtullning av inkommande gåvor

Alla gåvor som kommer från länder utanför EU ska förtullas, oavsett gåvans värde. Om gåvans värde är högst 45 euro behöver mervärdesskatt eller tullavgift vanligtvis inte betalas för gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt för gåvan, men inte tullavgift. Om du inte vet vad gåvan innehåller, fråga avsändaren. Du behöver denna information för förtullningen. Mer information om förtullning av en gåvoförsändelse finns på tullens webbplats. Du kan göra förtullningen här.

Förtullning av inkommande gåvor