Digital spedition

Tjänsten i ett nötskal

Posti Ab (FO-nummer: 0109357-9) PB 1, 00011 POSTI Besöksadress: Postrutten 7A, Helsingfors Tfn: 0100 2215 (Lna/msa) www.posti.fi

Digital spedition

I tjänsten Digital spedition kan du göra en tullklarering för små, kommersiella försändelser värda mindre än 150 €. Du kan använda tjänsten om din försändelse kommer till Fastlandsfinland och du är OmaPosti-användare. Du kan befullmäktiga Posti Ab att sköta tulldeklarationen till Tullen för din räkning när försändelsen kommer till Finland. Ge Posti nödvändig information om försändelsens innehåll och dina betalkortsuppgifter. Du kan betala med de bank- och kreditkort som nämns i tjänsten. När försändelsen kommer till landet tar vi hand om tullklareringen för din räkning. Försändelsen frigörs för transport när Tullen har frisläppt den och du har betalat de nödvändiga avgifterna till Posti. Användning av tjänsten förutsätter att du överför dina personuppgifter till Tullen.

Serviceavgift

Serviceavgiften för digital förtullning är 0,90 € (MOMS 0 %) per enskild försändelse + skatter som Tullen bestämt. I avgiften ingår behandling av den kommande försändelsen när den styrs till Postis tillfälliga lager för att invänta tullklarering. I undantagsfall förbehåller vi oss rätten att skicka en pappersfaktura till adressaten. Lägg till serviceavgiften 0,90 € i transport- och behandlingsavgifterna som du meddelar i tjänsten. Vi debiterar de avgifter som Tullen har fastställt samt serviceavgiften för digital spedition från ditt betalkort när Tullen har bekräftat momsbeloppet som ska betalas och avgett ett beslut för försändelsen. Serviceavgiften återbetalas inte även om du beslutar dig för att returnera försändelsen.

Serviceavgiften för digital spedition och avgifterna som Tullen har fastställt måste vara betalda innan vi levererar försändelsen. Försändelser som inte betalats eller lösts ut returnerar vi till avsändaren. Från och med 1.7.2021: Vi debiterar de avgifter som Tullen bestämt och serviceavgiften för digital förtullning i samband med att befullmäktigandet ges. Du får ett kvitto i OmaPosti efter lyckad betalning. Tullens beslut om överlåtelse lämnas till dig i OmaPosti efter att Tullen utfärdat beslutet.

Frigörande av försändelse

Försändelsen frigörs för transport först när de tullavgifter och skatter som Tullen fastställt samt serviceavgiften för digital spedition har betalats till Posti. Försändelser som inte betalats eller lösts ut returnerar vi till avsändaren. Om du vägrar ta emot försändelsen returneras den omedelbart utan förvaringstid. Från och med 1.7.2021: Försändelsen blir fri för transport efter att Tullen lämnat beslutet om överlåtelse till Posti. Du får beslutet om överlåtelse till OmaPosti.

Leverans av förtullningsbeslutet

Du får förtullningsbeslutet till försändelsens uppgifter i OmaPosti när beslutet har kommit och betalningen har gått igenom. Beslutet förvaras i OmaPosti så länge som själva försändelsen visas där. Kom ihåg att själv arkivera alla importrelaterade dokument.

Undantag

Om du har använt digital spedition för en försändelse från utlandet, men den levereras direkt hem till dig, ska du förtulla försändelsen i efterskott enligt Tullens anvisningar. Om du beslutar dig för att returnera försändelsen har du rätt att hos Tullen anhålla om återbetalning av betalda tull- och skatteavgifter. Postis serviceavgift för digital spedition innehåller inte upprättande av återbetalningsanhållan: du ansvarar själv för detta. Du kan separat be oss att anhålla om återbetalning för din räkning. I detta fall sköter vi anhållan och debiterar en serviceavgift i enlighet med prislistan/leveransvillkoren. Från och med 1.7.2021: Du får ett kvitto i OmaPosti efter lyckad betalning. Tullens beslut om överlåtelse lämnas till dig i OmaPosti efter att Tullen frigjort försändelsen.

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla det här avtalet inom 14 dagar utan att ange orsaken. Fristen för återkallelsen går ut 14 dagar efter att avtalet ingåtts. Vänligen observera att uppdraget kan utföras snabbare än på 14 dagar. Ångerrätten gäller inte längre när försändelsen kommit till Finland och genomförandet av uppdraget har börjat. Om du vill återkalla ett uppdrag som du gett, skicka meddelande om detta per e-post: huolinta@posti.com. Skriv ”Återkallelse” på meddelandets rubrikrad. Lägg till försändelsekoden som återkallelsen gäller och förtullarens namn i meddelandet.