Det viktigaste om behandlingsavgiften

Posti Ab (FO-nummer: 0109357-9) PB 1, 00011 POSTI Besöksadress: Postrutten 7 A, Helsingfors Tfn 0100 5577 (Lna/msa) www.posti.fi

Behandlingsavgift för försändelser som kräver tullklarering

Avgiften gäller varuförsändelser som anländer från länder utanför EU-området eller specialområden inom EU:s accis- och momsområde och som kräver tullklarering. Behandlingsavgiften ska betalas inom 20 dagar från att försändelsen har anlänt.

Avgiften och dess belopp

Behandlingsavgiften är 2,90 € (moms 0 %) för enskilda försändelser. Avgiften är en engångsavgift som gäller för en försändelse som anlänt till Finland och kräver tullklarering. Avgiften kan betalas med de bank- eller kreditkort som nämns i tjänsten. Behandlingsavgiften kommer från och med 15.03.2020 ingå i transport- och behandlingskostnaderna för tullklareringen som görs till Tullen. En försändelsekod, för vilken behandlingsavgiften har betalats, kan inte ändras i efterhand (t.ex. för att korrigera ett skrivfel). Betalaren ansvarar för att försändelsekoden är korrekt. Försändelser som inte betalats eller lösts ut returneras till avsändaren. Behandlingsavgiften återbetalas inte.

Befrielse av försändelse

Försändelses frisläpps för transport först när försändelsen har befriats från såväl behandlingsavgiften som förtullningen. Om behandlingsavgiften inte betalas har Posti rätt att returnera försändelsen till avsändaren. Om adressaten uttryckligen vägrar ta emot försändelsen returneras den omedelbart utan förvaringstid.