Begäran om befrielse från expeditionsavgift

Om du får beslut av Tullen att ingen skatt behöver betalas för en försändelse, behöver du inte heller betala Postis expeditionsavgift för den. Bifoga det förtullningsbeslut som du fått av Tullen.

Välj punkten

  • Befrielse från expeditionsavgiften när du fått ett förtullningsbeslut av Tullen enligt vilket du inte betalar skatt för försändelsen och du har ännu inte betalat expeditionsavgiften.

  • Välj punkten Återbetalning av expeditionsavgiften när du hann betala expeditionsavgiften innan du fick meddelande om att du inte behöver betala skatt för försändelsen. Bifoga det förtullningsbeslut som du fått till begäran.

Välj bland följande *
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.