Begäran om befrielse från expeditionsavgift

Om du får beslut av Tullen att ingen skatt behöver betalas för en försändelse, behöver du inte heller betala Postis expeditionsavgift för den. Bifoga det förtullningsbeslut som du fått av Tullen.

Tullen informerar Posti om en privatkunds försändelse som inte omfattas av skatter som ska betalas. Din försändelse befrias från förtullningen inom ett dygn. Du behöver inte göra en separat begäran om befrielse från behandlingsavgiften. Om du däremot förtullat en försändelse som företagskund och Tullen meddelar att du inte behöver betala skatt för försändelsen, får Posti ingen automatisk information från Tullen. Då ska du lämna en begäran om befrielse från behandlingsavgiften. Om du hann betala behandlingsavgiften innan du fick veta att du inte behöver betala skatter på försändelsen kan du ansöka om returnering av behandlingsavgiften.

Välj punkten:

  • Befrielse från expeditionsavgiften när du fått ett förtullningsbeslut av Tullen enligt vilket du inte betalar skatt för försändelsen och du har ännu inte betalat expeditionsavgiften.

  • Återbetalning av expeditionsavgiften när du hann betala expeditionsavgiften innan du fick meddelande om att du inte behöver betala skatt för försändelsen. Bifoga det förtullningsbeslut som du fått till begäran.

Välj bland följande *
Skicka in formuläret

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.