Importförtullning av inkommande försändelser

Försändelser som anländer från områden utanför EU-länderna eller specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Försändelser som inte behöver förtullas delas ut till adressaten eller styrs till ett postkontor för hämtning. I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om försändelserna innehåller tobak, alkohol eller parfymer. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Vi skickar en ankomstavi till mottagaren om en försändelse som ska förtullas.

Förtullningen ska göras och skatterna betalas inom 20 dagar från försändelsens ankomstdatum. Försändelsen returneras, om förtullningen inte betalas under förvaringstiden. Det är inte möjligt att förlänga försändelsens förvaringstid. Efter tullklareringen levereras försändelsen avgiftsfritt till din adress eller till närposten.

Om du anser att försändelsen inte behöver förtullas, kan du skicka en begäran om befrielse (orderbekräftelse eller en utredning om presenten och dess värde samt ankomstkod) till adressen lentoposti@tulli.fi.

Fyra alternativ hur importförtullningen ska skötas

  1. Tullens tjänst Webbimport

  2. Tullens serviceställen Tullklarering av försändelser kan ske på de av Tullens serviceställen som hanterar postpaket. Kontaktuppgifter. En tullklarerad postförsändelse levereras enligt dina önskemål hem till dig eller till din närpost.

  3. Ombudsfullmakt

  4. Posti erbjuder tullklareringstjänster för både privat- och företagskunder De förtullade försändelserna delas ut till kunden eller skickas till Postens butik eller återförsäljare för avhämtning. Tjänsten faktureras enligt Postens Prislista och dessutom uppbärs eventuella tullar och skatter. Mer information på nummer 020 451 5900 eller per e-post på adressen huolinta@posti.com

Transitering av postförsändelser

Avtala om transitering med en sådan speditionsfirma som Tullen i Finland har beviljat status som befullmäktigad mottagare och som verkar som lagerförare. Posti erbjuder inte transiteringstjänst utan transporterar endast postförsändelser som transiterats av ackrediterade företag.

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Speditionsfirman ansvarar själv för prissättning av tjänsten.