Importförtullning av inkommande försändelser

Gör importförtullningen och betala Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomstavin. I annat fall returneras försändelsen till avsändaren. Förvaringstiden kan inte förlängas. Förtullningen och behandlingsavgiften gäller försändelser som kommer från länder utanför EU-området eller specialområden inom EU:s accis- och momsområde och som kräver tullklarering. Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

Om köpets värde är över 22 € 

ELLER är en present

Om köpets värde är 22 € eller mindre

Lämna en begäran om befrielse till Tullen

Skicka en begäran om befrielse av paketet till Tullen på adressen lentoposti@tulli.fi. Bifoga orderbekräftelsen eller kvittot på köpet, Postis försändelsekod och din kontaktinformation. Ytterligare information på Tullens webbplats eller från Tullens kundservice, tfn 0295 5206.

Förtullningsuppdrag till Posti


Vanliga frågor

Ankomstavi

Postis behandlingsavgift


Förtullning av gåvorTransitering