Importförtullning av inkommande försändelser

Postis avgiftsfria momsrådgivning svarar på frågor som gäller förtullning på numret 0100 2215 (msa/lna) må–fr kl. 8–18, lö kl. 9–16.

Gör importförtullningen och betala Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomstavin. I annat fall returneras försändelsen till avsändaren. Förvaringstiden kan inte förlängas. Förtullningen och behandlingsavgiften gäller försändelser som kommer från länder utanför EU-området eller specialområden inom EU:s accis- och momsområde och som kräver tullklarering. Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

Den 1.7.2021 träder den nya reformen av mervärdesbeskattningen för e-handel i kraft i hela EU. Se hur det här påverkar dig

Förtullning när försändelsen har anlänt till Finland

Vanliga frågor

AnkomstaviPostis behandlingsavgift


Förtullning av gåvor


Digital förtullning


Förtullningsuppdrag till Posti


Transitering